Добри индустриални практики

Основните индустриални дейности, които са в полза на общността, могат да излъчват неизбежни миризми. Докато индустриите и доставчиците на услуги може да нямат за цел да причинят миризми, засягащи заобикалящата ги среда, може да отнеме известно време, за да разберем, че миризмите могат да пътуват на големи разстояния и да достигат до общностите по неочаквани начини.

Когато случаят е такъв, излъчващите миризми трябва да намерят подходяща стратегия за смекчаване, съобразена с техните нужди и нуждите на общността. Въпреки това, вероятно има толкова стратегии, колкото съществуват индустрии. Ето четири примера за добри браншови практики, които е добър да започне да намира вдъхновение.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES