Събиране и третиране на биологични отпадъци, София, България

Обобщение на пилотния проект

Избраният казус може да се счита за „градски случай“, тъй като се занимава със Системата за събиране на хранителни отпадъци на Столична община, която предизвиква оплаквания от миризма. Оплаквания за неприятни миризми обикновено се получават по телефона в Общинско предприятие за третиране на хранителни отпадъци и на място лично, от представители на Предприятието, както и чрез Контактния център на Столична община.

Положението

Въз основа на съществуващото законодателство кметът на Столична община има законовото задължение да организира Общинска система за разделно събиране на хранителни отпадъци и от началото на нейната експлоатация през 2014 г. до края на юни 2019 г. успяхме да съберем хранителните отпадъци от 700 обекта, т.е. която включва училища, детски градини, фирми за обществено хранене, пазари, хотели, болници и други обекти, където хранителните отпадъци се генерират с над 1 000 контейнера.

Роля и цели на D-Noses

Ролята на проекта D-Noses е да картографира и рамкира проблемите, свързани с неприятната миризма, отделяна от процесите на събиране на хранителни отпадъци на територията на Столична община. С подкрепата на методологията и инструментите на D-NOSES една от основните цели е да се анализира настоящата ситуация на системата. Това ще ни даде шанс да актуализираме, обновяваме и подобряваме Системата. Също така ще наблюдаваме кои и къде са най-честите места в процеса на разделно събиране на хранителни отпадъци.

Досега напредък

- Разработено е първоначално проучване (въпросник) за оценката на услугата, предоставена от Столична община на споменатите по-горе целеви групи;

- Проведени са индивидуални срещи с 55 (петдесет и пет) генератора;

- 339 анкети бяха изпратени до генераторите и бяха получени 186 отговора;

- D-NOSES и Sofia Pilot бяха представени пред Националната асоциация на общините в Република България, бюлетин 29/2019, получени от 265 български общини.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES