Измерване на миризма

Съществуват редица различни начини за измерване на миризмата в зависимост от миризмата, източника, наличния бюджет и целта за измерване. Можете да измерите емисии - с други думи, нивото на миризма, излъчвано от източника, или имисиите - нивото на миризма, открито в определена точка или посочва далеч от източника, докато се разпръсне. Можете също да измервате като еднократно или непрекъснато, за да наблюдавате промените във времето.

Информацията по-долу обяснява някои от наличните методи за измерване, как да се използват техниките и техните приложения. Иконите отляво показват с един поглед, който може да се използва за измерване на емисии, иммисии или едно от двете.

от вредни емисии

емисия

всеки

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES