Химически анализ - неспецифичен

Този метод измерва количеството на специфична група химически съединения (въглеводороди), присъстващи във въздушна проба. Той не разграничава наличните видове въглеводороди, а просто измерва концентрацията. Това често се използва за рафинерии и като предварителен скрининг, но не предоставя никаква информация за концентрацията на миризмите.

Какво е това?

В случаите, когато проблемът с миризмата е свързан конкретно с въглеводородните молекули (това обикновено може да се отнася за рафинерии), може да се приложи неспецифичен газов анализ като предварително средство за скрининг за оценка на общото количество въглеводородни съединения. Този вид техника се провежда с лесни преносими и доста евтини инструменти, като FID (детектор на йонизация на пламъка) или PID (фотойонизационен детектор).

Принципът, на който се основават тези инструменти, е пиролизата на органичните съединения, които присъстват в анализирания газ. Тази пиролиза (която е концептуално подобна на горене) е възможна чрез наличието на енергиен източник, който произвежда йони, разпознаваеми чрез електрически сензор.

Основните разлики между тези два вида сензори са, че FID се нуждае от водородна бутилка, за да поддържа водороден пламък като източник на енергия, докато PID използва UV лампа. Поради този различен йонизационен механизъм, FID също е в състояние да открие метан, който няма мирис, докато PID, който има по-слаб източник на енергия, е полезен за откриване NMHC (въглеводороди несъдържащи метан)

Основният недостатък на този метод е, че се измерва общата концентрация на въглеводороди не може да бъде свързан директно с концентрацията на миризма.. Резултатът от този тип инструменти е обща концентрация на ЛОС изразена в концентрация, еквивалентна на концентрацията на газовете за калибриране. Всъщност има няколко научни труда, доказващи, че корелацията между общата концентрация на ЛОС и концентрацията на мирис на газови проби по принцип не съществува. Освен това тези инструменти не вземат предвид различния праг на мириса на различните съединения, коефициентите на реакция на електрическия сензор и смесителните ефекти.

За какво може да се използва?

Този вид анализ може да бъде изключително полезен за откриване на течове на газ, които потенциално са свързани с дифузни емисии на миризма.

Един типичен пример е случаят с рафинериите, при които неорганизирани емисии от оборудване и тръбопроводи могат да бъдат открити чрез измерване на общата концентрация на ЛОС. Когато се измерва концентрация на обща ЛОС над определена стойност (напр. 10000 ррт), има наличие на теч. Същият подход се използва при депа за отпадъци с цел да се установи наличието на нарушения в целостта на изолационния екран на депото, през които се отделят емисии в атмосферата.

За какво НЕ може да се използва?

Тази техника не дава никаква информация за миризмата на анализирания газ.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES