Химичен анализ - единични газове

Този вид химичен анализ измерва концентрацията на отделни газове в емисиите. Има някои редки случаи, при които проблемът със замърсяването с миризма се дължи главно на едно единствено съединение, като амоняк или сероводород. За да се оцени въздействието на миризмата, трябва да се знае връзката между концентрацията на съединението и концентрацията на миризмата.

Какво е това?

Има някои редки случаи, при които проблемът със замърсяването с миризми се дължи главно на едно единствено съединение, като амоняк или сероводород. В такива случаи чрез оценка на концентрацията на тези отделни газове в емисиите е възможно да се получи надеждно количествено определяне на емисиите на миризми.

Като цяло, за измерване на отделни газове в емисиите, като амоняк и сероводород, съществуват специфични технически норми, определящи метода за вземане на проби и анализ. Тъй като концентрациите обикновено са доста високи (десетки или стотици ppm), възможно е да се използват и електрохимични сензори, които са лесни за използване и евтини. Когато се определя концентрацията на единични газове в емисии или имисии, е важно да се избере най-подходящият метод в зависимост от очакваната концентрация.


За какво може да се използва?

Този вид химичен анализ позволява количественото определяне на концентрацията на единични газове в емисиите. Това може да се използва за проверка на спазването на допустимите граници на емисиите на конкретни съединения. В онези редки случаи, в които излъчената миризма е пряко свързана с едно специфично съединение (следа), тогава определянето на концентрацията на съединението може да се използва за оценка на концентрацията на излъчваната миризма. В такива случаи тези данни могат да се използват като вход за моделиране на дисперсията, за да се оцени въздействието на миризмата върху общностите. За тази цел е необходимо предварително да бъде оценена корелацията между концентрацията на съединението и концентрацията на миризма.

За какво НЕ може да се използва?

Химическата характеристика на единичните газове е безполезна в случай на сложни смеси, при които концентрацията на миризма не е свързана с концентрацията на един единствен компонент. За съжаление това е най-често срещаният случай, тъй като миризмите в околната среда обикновено са смеси от стотици различни съединения. Този анализ не дава информация за състава на сложни смеси.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES