Инструментален мониторинг

Електронният нос е част от научното оборудване, предназначено да върши същата работа като човешкия нос. Той е в състояние да открие и идентифицира специфични миризми, като анализира присъстващите химикали и ги сравнява с предварително програмиран списък на „пръстови отпечатъци“ на миризми. Ползата от използването на електронен нос в сравнение с човешки е, че той може да следи миризми непрекъснато при източника или зоната на въздействие на миризмата.

Какво е това?

Електронният нос, или E-носът, е част от научно оборудване, предназначено да имитира обонянието на бозайниците при откриване и характеризиране на прости или сложни миризми. Тези устройства позволяват идентифицирането на смеси от органични проби като цяло, осигурявайки техния обонятелен пръстов отпечатък (разпознаваем по източници, които са освободили сместа), без да разпознават отделните съединения, генериращи мирис, точно както човешкият нос не трябва да идентифицира всека една ароматна молекула за разграничаване на миризмата на ябълка от гнилите яйца. За да направите това, инструментът трябва да бъде обучен: трябва да му бъде предоставена база данни с обонятелни отпечатъци, свързани с миризмите, на които може да бъде изложен по време на анализа. Тази база данни се събира чрез анализ на въздушни проби с познати обонятелни характеристики при различна концентрация на миризма и по този начин се определят класовете на обонянието (типове миризми), които трябва да бъдат разпознати.
Електронният нос е съставен от три различни компонента:
 • поредица от химически сензори, които реагират на широк спектър от миризми (летливите органични съединения, отговорни за миризмите, взаимодействат с повърхността на сензора и причиняват промяна в определени химични и физични свойства);
 • сензорна система за обработка на сигнали, която организира информацията от сензорите;
 • система за разпознаване на миризма, която сравнява получената информация с каталог на предварително съхранени набори от данни (т.е. набора за обучение) за идентифициране на откритите миризми.
 • Всяка миризма има уникален „пръстов отпечатък“, свързан с нейния химичен състав, което позволява на E-носа да сравнява и идентифицира всяка открита миризма, по същия начин човешкият нос първо ще открие миризма и след това ще обработи стимулите и ще използва памет за идентифициране на тип миризма


  За какво може да се използва?

  Електронните носове имат огромното предимство, че могат да се използват за непрекъснато определяне на концентрацията на миризма при емисии. В случай на емисии те могат да се използват и за непрекъснато наблюдение на ефективността на системите за намаляване на миризмите. Когато се прилагат за мониторинг на емисиите, данните за е-носа могат да се използват като входни данни за дисперсионно моделиране.

  За какво НЕ може да се използва?

  Електронните носове не могат да измерват интензивността и приятността на миризмата (хедоничен тон). Когато се използват за изчисляване на концентрацията на миризма при емисии, електронните носове се обучават с проби, които се анализират чрез динамична олфактометрия. Поради тази причина те не могат да заместят динамичната олфактометрия.

  Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES