Замърсяване на Рио Тинто, Порто, Португалия

Обобщение на пилотния проект

Нашият казус се основава на миризмата, излъчвана от замърсяването на водата. Проектът за оценка на река Тинто има за цел да допринесе за определянето на съвместно действие между няколко субекта, чиито помещения трябва да идентифицират и регистрират зони на замърсяване, да наблюдават развитието на качеството на водата, позволявайки да се поддържа от техническо-научна гледна точка, необходими интервенции за възстановяване на реката, съживяване на крайречната екосистема и за определяне на бъдещи устойчиви приложения.

Положението

Река Тинто има вододел с площ около 23.5 км2, а водотока е с дължина около 12 км. Река Тинто е градска река. Характеризира се със силна човешка дейност. С пределно използване на земята през почти цялото й течение (примери са селскостопанските полета на брега на реката, къщите, построени в коритото на реката, съществуването на някои неправомерни връзки, които се отвеждат директно в реката).

Роля и цели на D-Noses

Това е много важна река за Липор, тъй като минава близо до нашите съоръжения, по-конкретно, до старото сметище, което междувременно е превърнато в парк за отдих и забавление за населението, наречен „Parque Aventura”. Искайки да доближи реката до населението, възниква необходимостта да почисти водите си и да оцени бреговете си.

Досега напредък

Пилотът е достигнал 5-та фаза на метода за ангажиране на D-NOSES: фаза на действие Тъй като не ни е позволено да ходим на училища, ние чакаме MOOC за да стане известно на училищата. Този инструмент ще се използва и в нашата Академия за обучение в онлайн курс.

През март и април 2021 г. беше проведена голяма комуникационна кампания в социалните мрежи, насърчаваща общността да участва в проекта с помощта на приложението. Тази кампания беше проведена и в социалните мрежи на градските съвети и в енорийските съвети.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES