Llocs pilot de D-NOSES

D-NOSES té com a objectiu iniciar un viatge de col·laboració molt necessari per abordar el problema de les olors a escala mundial desenvolupant 10 estudis de casos locals coordinats a 9 països europeus i no europeus per validar metodologies i produir directrius de bricolatge per a la replicabilitat del projecte. Els estudis pilot aplicaran i avaluaran les metodologies i les eines proposades per a la participació dels grups d'interès i la co-creació de possibles solucions.

Aquí presentem els diferents casos pilot a tot el món.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES