Cobertes / Tancaments

Les fonts d'àrea passiva consisteixen en superfícies sòlides o líquides esteses sense flux d'aire cap a l'exterior, que estan exposades a l'atmosfera i, per tant, poden emetre compostos olorosos volàtils.

Exemples de fonts de zones passives que normalment s’associen a les emissions d’olors són, per exemple, els tancs de tractament d’aigües residuals (líquids) o les piles de compostatge (sòlides).

Una manera de reduir les emissions d’aquest tipus de fonts és minimitzar l’evaporació de substàncies oloroses reduint la porció de la superfície olorosa que està directament exposada a l’atmosfera. Això es pot aconseguir tancant la superfície emissora amb cobertes específiques.

Hi ha molts estils de cobertes disponibles al mercat: cobertes fixes, cobertes flotants, cobertes inflables, cobertes retràctils, cobertes de geomembranes flexibles i cobertes de materials rígids com alumini, fibra de vidre o acer.

Les cobertes es poden aplicar, en principi, tant a superfícies líquides com a sòlides. A l’hora d’avaluar la possibilitat de cobrir una font d’olors, s’haurien de tenir en compte alguns factors importants com ara:
  • Possibilitat de funcionament / manteniment normal de la font després de cobrir-la
  • Demanda d’oxigen per a fonts que requereixen condicions aeròbiques (per exemple, piles de compostatge)
  • Possibilitat que s’assoleixin condicions inflamables a la coberta
Alguns exemples de cobertes es mostren a la Figura 1 a la Figura 4.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES