Φωτογραφία από την Kristen Morith στο Unsplash
Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: Ενημερώσεις από πιλότους της D-NOSES στην Πορτογαλία
Νοέμβριος 4, 2020
D-NOSES και οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης
Δεκέμβριος 23, 2020

Οσμή ρύπανσης: αόρατο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Φωτογραφία από τον Christian Lue στο Unsplash

Συνεργάτες της D-NOSES MIO-ECSDE είναι υπεύθυνοι για το αμελητέο καθήκον της συνηγορίας για την εισαγωγή κανονιστικών ρυθμίσεων για τις οσμές μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Μαζί με άλλους συνεργάτες, το MIO-ECSDE επιδιώκει να σχεδιάσει και να υποστηρίξει μια στρατηγική εμπλοκής πολλαπλών επιπέδων που επιτρέπει την εφαρμογή του Αρχή 10 της Διακήρυξης του Ρίο υιοθετήθηκε το 1992, το οποίο ξεκινά ως εξής:

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών, στο σχετικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε άτομο έχει κατάλληλη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον που κατέχουν οι δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για επικίνδυνα υλικά και δραστηριότητες στις κοινότητές τους, καθώς και την ευκαιρία συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Η Alaa Abou Daher και η Anastasia Roniotes, από το MIO-ECSDE, χρειάστηκαν χρόνο για να εξηγήσουν την αρμοδιότητα του έργου τους, και τι συνεπάγεται να υποστηρίξει τη ρύθμιση των οσμών μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

«Σπάνια ήταν τόσο συναρπαστικό να είσαι συνεργάτης σε ένα μεγάλο έργο όσο και για το MIO-ECSDE Το έργο D-NOSES. Ως βασικός εταίρος υπεράσπισης, μάθαμε πολλά για τη μυρωδιά και τη ρύπανση των οσμών και τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη φάση του έργου που απαιτεί τη μέγιστη δέσμευσή μας.

Παρόλο που οι οσμές είναι το δεύτερο πιο κοινό περιβαλλοντικό παράπονο (ο θόρυβος είναι πρώτος) υπάρχουν σοβαρά κενά ρύθμιση και διαχείριση. Είναι αλήθεια ότι η ρύθμιση της ρύπανσης των οσμών είναι περίπλοκη. είναι δύσκολο να μετρηθείκαι ακόμη πιο δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των οσμών σε εκείνους που επηρεάζονται. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την οσμή είναι μια άλλη πρόκληση, διότι συνήθως είναι ευθύνη του εκπομπού (ρυπαίνων) να συλλέγει τα δεδομένα. Ίσως λοιπόν να μην προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί συστηματικά. Οι κανονισμοί οσμών είναι εξακολουθεί να είναι ανόμοιο στην Ευρώπη, Διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και σε πολλά μέρη λείπουν εντελώς.

Στην πραγματικότητα, σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να αντιμετωπίζει την οσμή και δεν αντιμετωπίζεται συγκεκριμένα, για παράδειγμα σε αυτό που φαίνεται πιο προφανές, στην οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50 / EC. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κάπως μέσω μιας συγκεκριμένης πηγής προσέγγισης στην οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 1999/31 / ΕΚ, στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) 2010/75 / ΕΚ και στο έγγραφο αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) του IED. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συντονισμένη συλλογή δεδομένων οσμών λείπουν πολύ.

Ήμασταν ακόμη πιο έκπληκτοι όταν η έρευνά μας έδειξε ότι η λέξη «μυρωδιά» δεν εμφανίστηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των εγγράφων των άλλων στοχευμένων ιδρυμάτων μας (Κοινοβούλιο της ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Περιφερειών, Σύμβαση της Βαρκελώνης κ.λπ.) .

Στην ουσία, οι πολίτες που πρέπει να αντιμετωπίσουν την ενόχληση των οσμών στην καθημερινή τους ζωή, στο σπίτι, στην εργασία ή αλλού, αφήνονται στις δικές τους συσκευές, ενώ οι βιομηχανίες που εκπέμπουν οσμές δεν επωφελούνται επίσης από ένα σαφές πλαίσιο για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους. Για να μην αναφέρουμε ότι οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές πιάνονται στη μέση!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πολλές πολιτικές και κανονισμοί της ΕΕ, που πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν τις εκπομπές οσμών, βρίσκονται υπό αναθεώρηση ή βρίσκονται σε εξέλιξη (Οδηγία βιομηχανικών εκπομπών, οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων κ.λπ.). Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας τους επόμενους μήνες για να επηρεάσουμε αυτές τις διαδικασίες.

Εκατοντάδες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές έλαβαν πρόσφατα ένα e-εγκύκλιος εισαγωγή τους στους στόχους και τα εργαλεία του έργου. Από τώρα έως το τέλος, το έργο, το MIO-ECSDE, μαζί με άλλους συνεργάτες της D-NOSES, θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των δέκα περιπτωσιολογικών μελετών D-NOSES και θα προσφέρει λύσεις που μπορούν να αναλάβουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπίσουν τα κενά και τις αδυναμίες που σχετίζονται στη διαχείριση οσμών με βάση την επιστήμη των πολιτών. Ήδη, μια ανασκόπηση των μεθόδων μέτρησης της οσμής που πραγματοποιήθηκαν στο D-NOSES απέδωσε μια χρήσιμη ταξινόμηση μεθόδων που βοηθούν στον εντοπισμό των καλύτερων μεθόδων για χρήση για συγκεκριμένους σκοπούς ή περιβάλλοντα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να κάνουν καλύτερες επιλογές που οδηγούν σε καλύτερα δεδομένα.

Μια επιστημονική προσέγγιση πολιτών μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση των ρυθμιστικών κενών των οσμών, να εισαγάγει έναν προσιτό, προσιτό και αξιόπιστο τρόπο παρακολούθησης της οσμής, παρέχοντας στοιχεία για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα στο πρώτη σύνοψη πολιτικής D-NOSES αναπτύχθηκε από MIO-ECSDE και ECSA. Ένα δεύτερο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2021. "

Συντελεστές: Alaa Abou Daher και Anastasia Roniotes. 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES