Έλεγχος της οσμής

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον έλεγχο ή τη μείωση των εκπομπών οσμών και τον αντίκτυπό τους στις γειτονικές κοινότητες. Σαφώς πρόληψη είναι η καλύτερη στρατηγική όπου είναι δυνατόν και ο σχεδιασμός μιας Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού.

Όπου η πρόληψη δεν είναι επιλογή, θα πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη τεχνική μείωσης της οσμής ανάλογα με την πηγή της οσμής. Οι πηγές οσμής συνήθως ταξινομούνται σε μετέφερε εκπομπές (σημειακές πηγές) π.χ. καμινάδες και αεραγωγοί και διάχυτες εκπομπές (πηγές περιοχής /όγκου), π.χ. οσώδεις επιφάνειες, δεξαμενές και διαρροές αερίου.

Τεχνικές επεξεργασίας στο τέλος του σωλήνα εφαρμόζονται συνήθως σε μετέφερε εκπομπές λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και άλλες τεχνικές ελέγχου των οσμών είναι πιο αποτελεσματικές για διάχυτες εκπομπέςΕ Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνικές μείωσης της οσμής, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των εφαρμογών και της αποδοτικότητας του καθενός. Τα εικονίδια στα αριστερά δείχνουν με μια ματιά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφερόμενη, διάχυτη ή οποιαδήποτε πηγή.

Μεταφέρθηκε

Διαχέω

Οποιοδήποτε από τα δύο

αναφορές

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αντλούνται από Παράδοση D-NOSES 2.1, «Επισκόπηση της ρύπανσης των οσμών, μέτρηση οσμής, τεχνικές μείωσης» (2019).

Capelli L., Bax C., Diaz C., Izquierdo C., Arias R., Salas Seoane N. (2019) Επισκόπηση σχετικά με τη ρύπανση της οσμής, τη μέτρηση της οσμής, τις τεχνικές μείωσης, D-NOSES, H2020-SwafS-23-2017- 789315.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES