Τι είναι το Παρατηρητήριο Οσμών;

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Οσμών έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κενό στην πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα οσμής. Αυτό το μέσο έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει παίξει ρόλο στην πρόκληση ρύπανσης από οσμές ή στην αντιμετώπιση της, συμπεριλαμβανομένων ατόμων και κοινοτήτων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές, ερευνητές και βιομηχανίες. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα οσμής, κανονισμούς, έρευνα, μεθόδους συλλογής δεδομένων και πιθανά μέτρα μετριασμού ή λύσεις.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί σημαντική πηγή περιβαλλοντικών παραπόνων, ελάχιστα είναι γνωστά για τη ρύπανση από οσμές και την έκτασή της. Συγκεντρώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σε ένα μέρος, μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε μια εικόνα για το πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία για τη ρύπανση από οσμές και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Περιβαλλοντικές καταγγελίες που συνδέονται με οσμές

~30%

Χώρες με πρότυπους κανονισμούς

28

Ευρωπαϊκές τυποποιημένες μέθοδοι μέτρησης

2

Σχέδιο επιστήμης των πολιτών για την αντιμετώπιση των οσμών

1Τι είναι το D-NOSES;

Το Παρατηρητήριο Οσμών αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού έργου D-NOSES H2020
Το έργο αυτό φέρνει σε επαφή εταίρους από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, για να ξεκινήσει ένα απαραίτητο ταξίδι συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των οσμών σε παγκόσμια κλίμακα. Μαζί καλύπτουμε όλες τις πτυχές της ρύπανσης από οσμές, με τη συμμετοχή ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο, την έρευνα, την επιστήμη των πολιτών και την εμπλοκή της κοινότητας, καθώς και εκπροσώπους της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Εστιάζοντας σε 10 πιλοτικές μελέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, θα εξετάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους από τη βάση προς την κορυφή και θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για τη σχεδίαση μελλοντικών ενεργειών. Η προσέγγιση της επιστήμης των πολιτών θα εισαγάγει έναν προσιτό, προσβάσιμο και αξιόπιστο τρόπο παρακολούθησης της οσμής, παρέχοντας στοιχεία για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.


Τι είναι η Επιστήμη των Πολιτών;

Η Επιστήμη των Πολιτών είναι για όλους, ακόμα και για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή επιστημονικό υπόβαθρο. Είναι ένας ευέλικτος, απλός, οικονομικά αποδοτικός και αξιόπιστος τρόπος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή να αποδείξει ή να επιλύσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη των πολιτών, οι παρατηρήσεις, η παρακολούθηση και η γνώση της τοπικής κοινότητας μπορούν να συγκεντρωθούν μαζικά με τρόπο που δεν θα ήταν εφικτός ή προσιτός, προσλαμβάνοντας επιστημονικό προσωπικό.

Η προσέγγιση της Επιστήμης των Πολιτών για την παρακολούθηση της οσμής συγκεντρώνει τη δύναμη πολλών, χρησιμοποιώντας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς αισθητήρες οσμής - την ανθρώπινη μύτη. Οι κοινότητες μπορούν να καταγράψουν τη συχνότητα, την ένταση και τον τύπο οσμής που βιώνουν και να συνδυάσουν τις μεμονωμένες παρατηρήσεις πολλών για να δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα του θέματος. Καθώς περισσότεροι πολίτες συμμετέχουν στην ανταλλαγή των ευρημάτων ή των δεδομένων τους, το επίπεδο υποκειμενικότητας μειώνεται.


Ποιοι είμαστε;

AMIGO

Ειδικοί σε θέματα ρύπανσης από οσμές


ΑΠΕΑ

Ειδικοί σε θέματα περιβαλλοντος


ECOTEC

Μηχανικοί περιβάλλοντος


ECSA

Εμπειρογνώμονες της επιστήμης των πολιτών


Περιβάλλον

Ειδικοί σε θέματα περιβαλλοντοςIbercivis

Συντονιστής του έργου


Ideas for Change

Ειδικοί συνδημιουργίας


ISWA

Ειδικοί σε θέματα ρύπανσης από οσμές


Λίπορ

Διαχειριστές αποβλήτων


Mapping for Change

Ειδικοί σχεδιασμού προσεγγίσεων διασύνδεσηςMIO - ECSDE

Ειδικοί σε θέματα αειφορίας


Politecnico di Milano

Ειδικοί σε θέματα ρύπανσης από οσμές


Δήμος Σόφιας

Τοπική Αυτοδιοίκηση


Σ. João da Madeira

Τοπική Αυτοδιοίκηση


Το Παρατηρητήριο Οσμών αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού έργου D-NOSES H2020.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES