Καλές πρακτικές βιομηχανίας

Οι βασικές βιομηχανικές δραστηριότητες που ωφελούν την κοινότητα μπορούν να εκπέμπουν αναπόφευκτες οσμές. Ενώ οι βιομηχανίες και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να μην έχουν σκοπό να προκαλέσουν οσμές που επηρεάζουν το περιβάλλον τους, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσουν ότι οι μυρωδιές μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις και να φτάσουν σε κοινότητες με απροσδόκητους τρόπους.

Όταν συμβαίνει αυτό, οι εκπομπές οσμών πρέπει να βρουν μια κατάλληλη στρατηγική μετριασμού προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της κοινότητας. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανώς τόσες στρατηγικές όσο υπάρχουν βιομηχανίες. Ακολουθούν τέσσερα παραδείγματα ορθών βιομηχανικών πρακτικών που οι καλοί εκκινητές βρίσκουν έμπνευση.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES