Συλλογή και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων, Σόφια, Βουλγαρία

Σύνοψη

Η επιλογή της μελέτης περίπτωσης, μπορεί να θεωρηθεί ως «αστική μελέτη περιπτώσεων», δεδομένου ότι ασχολείται με το σύστημα συλλογής απορριμμάτων τροφίμων του δήμου Σόφιας, το οποίο προκαλεί παράπονα με οσμή. Οι καταγγελίες για δυσάρεστες οσμές συνήθως λαμβάνονται τηλεφωνικά στη Δημοτική Επιχείρηση για την επεξεργασία απορριμμάτων τροφίμων και επιτόπου, από τους εκπροσώπους της Επιχείρησης, καθώς και μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας του Δήμου Σόφιας.

Η κατάσταση

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Δήμαρχος του Δήμου Σόφιας έχει τη νομική υποχρέωση να οργανώσει ένα Δημοτικό Σύστημα για χωριστή συλλογή απορριμμάτων τροφίμων και από την αρχή της λειτουργίας του το 2014 έως το τέλος Ιουνίου του 2019 καταφέραμε να συλλέξουμε τα απόβλητα τροφίμων από 700 σημεία, τα οποία περιλαμβάνουν σχολεία, νηπιαγωγεία, εταιρείες catering, αγορές, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλα σημεία, όπου δημιουργούνται απόβλητα τροφίμων με περισσότερα από 1 000 δοχεία.

D-Noses ρόλος και στόχοι

Ο ρόλος του έργου D-Noses είναι να χαρτογραφήσει και να πλαισιώσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την οσμή που εκπέμπεται από τις διαδικασίες συλλογής απορριμμάτων τροφίμων στο έδαφος του Δήμου Σόφιας. Με την υποστήριξη της μεθοδολογίας και των εργαλείων του D-NOSES, ένας από τους κύριους στόχους είναι η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του Συστήματος. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να ενημερώσουμε, να ανανεώσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα. Θα παρατηρήσουμε επίσης ποια και πού είναι τα πιο κοινά σημεία συμφόρησης στη διαδικασία συλλογής χωριστών αποβλήτων τροφίμων.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

- Σχεδιάστηκε αρχική έρευνα (ερωτηματολόγιο) σχετικά με την αξιολόγηση της υπηρεσίας που παρέχεται από το Δήμο Σόφιας στις ομάδες στόχους, που προαναφέρθηκαν.

- πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις με 55 (πενήντα πέντε) παραγωγούς.

-339 ερωτηματολόγια εστάλησαν στους παραγωγούς και ελήφθησαν 186 απαντήσεις.

- Το D-NOSES και το πιλοτικό πρόγραμμα της Σόφιας υποβλήθηκαν στην Εθνική Ένωση Δήμων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, δελτίο 29/2019, που παραλήφθηκε από 265 δήμους της Βουλγαρίας.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES