Πιλοτικές τοποθεσίες D-NOSES

Το D-NOSES στοχεύει στην εκκίνηση ενός πολύ αναγκαίου ταξιδιού συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των οσμών σε παγκόσμια κλίμακα, αναπτύσσοντας συντονισμένες τοπικές μελέτες περιπτώσεων σε 10 ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες για την επικύρωση μεθοδολογιών και την παραγωγή κατευθυντήριων γραμμών DIY για την αναπαραγωγή των έργων. Οι πιλοτικές μελέτες θα εφαρμόσουν και θα αξιολογήσουν τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και τα εργαλεία για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και τη συνύπαρξη πιθανών λύσεων.

Οι πιλοτικές τοποθεσίες θα επιλεγούν και θα καθοριστούν πλήρως εν ευθέτω χρόνω καθώς το έργο θα προχωρήσει. Εδώ παρουσιάζουμε μερικές από τις πρώτες προτεινόμενες πιλοτικές μελέτες.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES