Καταλυτική οξείδωση

Τι είναι;

Οι καταλυτικοί οξειδωτές λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τους θερμικούς οξειδωτές, με την κύρια διαφορά να είναι ότι το αέριο, αφού περάσει από την περιοχή της φλόγας, περνά μέσα από ένα καταλυτικό στρώμα. Ο καταλύτης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού αντίδρασης οξείδωσης, επιτρέποντας τη μετατροπή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης από ό, τι σε μονάδες θερμικής οξείδωσης. Οι καταλύτες, επομένως, επιτρέπουν επίσης τη χρήση μικρότερων οξειδωτικών. Η αρχή απεικονίζεται στο σχήμα 1.

Τα απόβλητα θερμαίνονται με βοηθητικούς καυστήρες στους περίπου 300-500 ° C πριν εισέλθουν στην κλίνη του καταλύτη. Η μέγιστη θερμοκρασία αποβλήτων σχεδιασμού του καταλύτη είναι συνήθως 500-700 ° C. Υπάρχουν καταλύτες χαμηλής θερμοκρασίας που λειτουργούν σε θερμοκρασίες 200-250 ° C.

Η μέθοδος επαφής του ρεύματος αερίου με τον καταλύτη χρησιμεύει για τη διάκριση συστημάτων καταλυτικής οξείδωσης. Χρησιμοποιούνται τόσο συστήματα σταθερής κλίνης όσο και συστήματα ρευστοποιημένης κλίνης.

Οι καταλύτες για την οξείδωση του VOC είναι συνήθως είτε πολύτιμα μέταλλα, όπως πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο, που στηρίζονται σε κεραμικό ή μέταλλο, είτε βασικά μέταλλα που στηρίζονται σε κεραμικά σφαιρίδια, μονό ή μικτά οξείδια μετάλλων, συχνά υποστηριζόμενα από μηχανικά ισχυρό φορέα, όπως οξείδια χαλκός, χρώμιο, μαγγάνιο, νικέλιο, κοβάλτιο κ.λπ. Οι καταλύτες με βάση την πλατίνα είναι ενεργοί για την οξείδωση των VOC που περιέχουν θείο, ενώ απενεργοποιούνται γρήγορα από την παρουσία χλωρίου.
Η παρουσία καταλυτικών δηλητηρίων ή καλυμτικών (τυφλών) παραγόντων στο ρεύμα αποβλήτων αερίων, όπως σωματίδια ή αντιδραστικά χημικά, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής του καταλύτη. Η δηλητηρίαση με τύφλωση μπορεί να είναι αναστρέψιμη, π.χ. η επικάλυψη της επιφάνειας του καταλύτη με έλαια ή λίπη μειώνει την αποτελεσματικότητά της, αλλά η επικάλυψη μπορεί να καεί αυξάνοντας τη θερμοκρασία. Ωστόσο, εάν υπάρχουν ορισμένες χημικές ουσίες, η δηλητηρίαση του καταλύτη γίνεται μη αναστρέψιμη.

Όπως και με τη θερμική οξείδωση, χρησιμοποιούνται ευθεία καταλυτικά οξειδωτικά, αναγεννητικοί καταλυτικοί οξειδωτές και αναρρωτικοί καταλυτικοί οξειδωτές.

Οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας των καταλυτικών οξειδωτικών περιλαμβάνουν:
 • φυσικό αέριο ως προτιμώμενο καύσιμο (όταν απαιτείται επιπλέον καύσιμο).
 • ένας κατανεμημένος καυστήρας ως κατάλληλος καυστήρας.
 • θάλαμοι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα άνθρακα.
 • ένα τμήμα καυστήρα με επαρκές μήκος για να παρέχει ομοιόμορφη κατανομή ροής και θερμοκρασίας στην επιφάνεια του καταλύτη.
 • επίπεδο προφίλ ροής στην επιφάνεια του καταλύτη.
 • απόβλητα αέρια που κινούνται μέσω της κλίνης του καταλύτη σε «ροή βύσματος» με ελάχιστη ανάμειξη πίσω.
 • τυπικός χρόνος παραμονής 0.3-0.5 δευτερόλεπτα.
Όπως και με τη θερμική οξείδωση, μπορεί να χρειαστεί κάποια προεπεξεργασία αποβλήτων, όπως συμπύκνωση υδρατμών από ένα υγρό απόβλητο αέριο, απομάκρυνση στερεών και υγρών και-τυπικό για το καταλυτικό σύστημα-αφαίρεση καταλυτικών δηλητηρίων.

Σχεδιασμός, συντήρηση και αποτελεσματικότητα

Η καταλυτική οξείδωση πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την απομάκρυνση του καταλύτη για σκοπούς καθαρισμού ή αντικατάστασης. Οι καταλυτικοί οξειδωτές πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, να καθαρίζονται για να διατηρούνται καλές επιδόσεις και αποδοτικότητα. Όταν προκύπτουν υπερβολικές εναποθέσεις, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα με (μερικό) καθαρισμό του εισερχόμενου αερίου πριν εισέλθει στον οξειδωτή.

Η θερμοκρασία της κλίνης του καταλύτη, η πτώση πίεσης στην κλίνη του καταλύτη, η θερμοκρασία καύσης και η περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο του ρεύματος αερίου εκροής πρέπει να παρακολουθούνται για να διατηρούνται οι βέλτιστες συνθήκες καύσης.

Η καταλυτική οξείδωση είναι πιο κατάλληλη για συστήματα με χαμηλότερο όγκο αποβλήτων αερίων, όταν υπάρχει μικρή διακύμανση στον τύπο και τη συγκέντρωση των VOCs και όπου δεν υπάρχουν δηλητήρια καταλύτη ή άλλοι ρύποι ρύπανσης.

Εφαρμογή

Η καταλυτική οξείδωση χρησιμοποιείται κυρίως για την απομάκρυνση του VOC από την εξάτμιση του διαλύτη. Παραδείγματα εφαρμογής είναι:
 • Σταθμοί καυσίμων μαζικής φόρτωσης.
 • Παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών.
 • Παραγωγή καουτσούκ και πολυμερών.
 • Παραγωγή ρητίνης.
 • Εφαρμογή και ξήρανση επιχρισμάτων γεμάτων διαλύτες.

Πίνακας 1 δείχνει όρια εφαρμογής και περιορισμούς που σχετίζονται με καταλυτική οξείδωση (προσαρμοσμένο από EIPPCB, 2016, Πίνακας 3.209).

Πίνακας 1. Όρια εφαρμογής και περιορισμοί που σχετίζονται με την καταλυτική οξείδωση.
Ζήτημα Όρια/ Περιορισμοί
Ροή αερίου (Nm3/ Η) 1200-90000 (άμεσος και αναγεννητικός οξειδωτής)
90-90000 (θερμικός οξειδωτής ανάκτησης)
Θερμοκρασία (° C) 300-500 πριν από τον καταλύτη
500-700 μετά τον καταλύτη
Πίεση (MPa) Ατμοσφαιρικός
Πτώση πίεσης (mbar) 10 - 50
Σωματιδιακό περιεχόμενο (Nm3/ Η) <3
Χρόνος (-οι) διαμονής 0.3 - 0.5 (εξαρτάται από τον όγκο της κλίνης καταλύτη)

αναφορές

EIPPCB (2016). Έγγραφο αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης λυμάτων και συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στον Χημικό Τομέα. JRC Science for Policy Report.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES