Εξώφυλλα/ Περίβλημα

Οι πηγές παθητικής περιοχής αποτελούνται από εκτεταμένες στερεές ή υγρές επιφάνειες χωρίς εξωτερική ροή αέρα, οι οποίες εκτίθενται στην ατμόσφαιρα και επομένως μπορεί να εκπέμπουν πτητικές οσμές.

Παραδείγματα πηγών παθητικής περιοχής που συνήθως σχετίζονται με εκπομπές οσμών είναι για παράδειγμα δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων (υγρό) ή σωροί κομποστοποίησης (στερεά).

Ένας τρόπος για τη μείωση των εκπομπών από αυτούς τους τύπους πηγών είναι η ελαχιστοποίηση της εξάτμισης των οσμών, μειώνοντας το τμήμα της οσμής επιφάνειας που εκτίθεται απευθείας στην ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί περικλείοντας την επιφάνεια εκπομπής με συγκεκριμένα καλύμματα.

Υπάρχουν πολλά στυλ καλύμματος διαθέσιμα στην αγορά: σταθερά καλύμματα, πλωτά καλύμματα, φουσκωτά καλύμματα, αναδιπλούμενα καλύμματα, καλύμματα κατασκευασμένα από εύκαμπτες γεωμεμβράνες και καλύμματα κατασκευασμένα από άκαμπτα υλικά όπως αλουμίνιο, υαλοβάμβακα ή χάλυβα.

Τα καλύμματα μπορούν - κατ 'αρχήν - να εφαρμοστούν τόσο σε υγρές όσο και σε στερεές επιφάνειες. Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας κάλυψης μιας πηγής οσμής, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες, όπως:
  • Δυνατότητα κανονικής λειτουργίας/ συντήρησης της πηγής μετά την κάλυψη
  • Ζήτηση οξυγόνου για πηγές που απαιτούν αερόβιες συνθήκες (π.χ. σωρούς κομποστοποίησης)
  • Δυνατότητα επίτευξης εύφλεκτων συνθηκών κάτω από το κάλυμμα
Μερικά παραδείγματα εξωφύλλων φαίνονται στο σχήμα 1 έως το σχήμα 4.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES