Η δύναμη της επιστήμης των πολιτών

Ποιότητα αέρα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει ή προκαλεί 4.6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η σοβαρή πραγματικότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι γενικά πολύ χειρότερη από ό, τι γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Οι πρωτοβουλίες για την Επιστήμη των Πολιτών είναι ένας από τους τρόπους δράσης. Η Επιστήμη στην πόλη ήταν έργο που ανέθεσε ο Δήμος του Λονδίνου και παραδόθηκε από την Mapping for Change για να συνεργαστεί με τους κατοίκους της πόλης του Λονδίνου για τη μέτρηση και χαρτογράφηση του διοξειδίου του αζώτου και των σωματιδίων γύρω από τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας απλοϊκά εργαλεία. Με τη συλλογή αυτών των δεδομένων σε τοπικό επίπεδο, οι κοινότητες έχουν τη δυνατότητα αυξημένης επαγρύπνησης και ανάπτυξης στρατηγικών και λύσεων για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά μέτρων που υλοποιήθηκαν και δοκιμάστηκαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της μετατροπής της σε Γειτονιά Χαμηλών Εκπομπών, της πιλοτικής μετατροπής δρόμων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, της παρουσίασης εκστρατείας κατά της λειτουργίας των οχημάτων στο ρελαντί και της αύξησης των πράσινων υποδομών.
Η επιστήμη του πολίτη χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη τη Φλαμανδική περιοχή στο πρόγραμμα Curieuze Neuzen 10,000 συμμετέχοντες τοποθέτησαν δύο μετρητικούς σωλήνες στα σπίτια τους ή στους χώρους εργασίας τους για να καθορίσουν τη μέση συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (σημαντικός δείκτης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας) κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2018. Το 90% όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν από χιλιάδες πολίτες και πέρασαν τις υψηλές προδιαγραφές ελέγχου ποιότητας των δεδομένων. Το μεγάλο σύνολο δεδομένων που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε για την επικύρωση των μοντέλων ποιότητας αέρα και για την παροχή στους πολίτες ορθών δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αέρα για το περιβάλλον τους.

Ένα άλλο πρόγραμμα για την ποιότητα του αέρα που ονομάζεται hackAIR δημιούργησε μια εφαρμογή που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναφέρει ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του αέρα στην περιοχή του. Αυτό επέτρεψε την χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες θα μπορούσαν να επιλέξουν απλώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για αναφορά ή να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να βρουν τους δικούς τους προ-συγκροτημένους και προ-προγραμματισμένους αισθητήρες hackAIR. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά η εφαρμογή παραμένει ενεργή και ο ιστότοπος παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του δικού σας αισθητήρα ποιότητας αέρα.
Ρύπανση οσμών

Μια πρόσφατη πρωτοβουλία για την Επιστήμη των Πολιτών που σχετίζεται με τη ρύπανση από οσμές είναι η Ευρωπαϊκή μέρα καθαρού αέρα, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά στις 20 Ιουνίου 2019. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αύξηση επαγρύπνησης των πολιτών σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση σε γενικό πλαίσιο και στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Κατά τη διάρκεια κάθε Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρού Αέρα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις επιστημονικής έρευνας για το θέμα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλη την Ευρώπη. Όλοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις ή να οργανώσουν τη δική τους και να συνδεθούν με την κοινότητα.

Παρατηρητήρια για τους πολίτες

Υπάρχουν πολλά προγράμματα Citizen Science που χρησιμοποιούν παρατηρητήρια πολιτών, όπως το Παρατηρητήριο Οσμών, για την αντιμετώπιση ποικίλων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το πρόγραμμα LandSense για παράδειγμα, χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία, όπως οι εφαρμογές, για να παρακολουθεί τις αλλαγές στη χρήση γης και την κάλυψη γης. Το LandSense χωρίζεται σε τρία θέματα για τα οποία συλλέγουν δεδομένα διαφορετικές ομάδες επιστημόνων των πολιτών:

  • Παρακολούθηση της αλλαγής του αστικού τοπίου σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.
  • Χρήση γεωργικής γης στη Σερβία ·
  • και παρακολούθηση δασών και οικοτόπων σε σημαντικές περιοχές πουλιών στην Ισπανία.

Δεδομένου ότι τα παρατηρητήρια των πολιτών χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση επιστήμης των πολιτών, η WeObserve το Δεκέμβριο του 2017 ξεκίνησε να διερευνεί την αποτελεσματικότητά τους. Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της χρηστικότητας τους και η δημιουργία ενός «Οδηγού» για την επιτυχημένη δημιουργία και εφαρμογή αυτών των παρατηρητηρίων.

Η WeBbserve ασχολείται με τέσσερις κύριες πτυχές των παρατηρητηρίων: σύνδεση, αντίκτυπος, διαλειτουργικότητα και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και τη διάδοση γνώσεων γύρω από τα Παρατηρητήρια των Πολιτών.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES