Ρύπανση οσμών στην περιοχή Forum της Βαρκελώνης, Ισπανία

Σύνοψη

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα της Βαρκελώνης είναι πρωτοπόρο στο πρόγραμμα D-NOSES. Βρίσκεται στην περιοχή Forum, στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης, δίπλα στη θάλασσα. Αυτή η αστική περιοχή έχει επηρεαστεί ιστορικά από οσμές, όπου οι πιο μειονεκτικές συνοικίες συγκατοικούν με περιοχές που πρόσφατα έχουν αναπλαστεί. Η ρύπανση από οσμές αποτελεί μία από τις ανησυχίες των πολιτών λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων - κυρίως μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων.

Η κατάσταση

Η περιοχή είναι σύνθετη από την άποψη της ποικιλίας των πηγών εκπομπής οσμών που προκαλούν τα προβλήματα οσμής: ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων με βιομεθάνιο, μονάδα καύσης αποβλήτων και σταθμός παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, μια καλυπτόμενη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και μια μονάδα επεξεργασίας λυματολάσπης. Διαφορετικές οσμές μπορούν να αναγνωρισθούν και να διακριθούν (απόβλητα, λύματα, λάσπη, βιοαέριο κ.λπ.). Οι πληγείσες κοινότητες προέρχονται από ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν καλά οργανωμένες ομάδες και ενώσεις πολιτών που ασχολούνται με θέματα ρύπανσης του αέρα και ρύπανσης από οσμές, που τους επηρεάζουν άμεσα.

Ο ρόλος και οι στόχοι του D-NOSES

Η πολυπλοκότητα από την άποψη της ποικιλίας των πηγών οσμής και των κοινωνικών πραγματικοτήτων καθιστά αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα μεγάλο πρωτοπόρο. Οι πολίτες εκπαιδεύονται στον εντοπισμό διαφορετικών οσμών για να τις χαρτογραφήσουν στο OdourCollect και να συσχετίσουν αυτές τις πληροφορίες με βιομηχανικές επιχειρήσεις που αναζητούν βελτιώσεις. Οι στρατηγικές σύνδεσης και συμμετοχής είναι προσαρμοσμένες ώστε να είναι κατάλληλες για την ποικιλία της κοινωνικής πραγματικότητας και πληρούν τη χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση της μεθοδολογίας D-NOSES. Έχοντας τις Περιφερειακές και Περιβαλλοντικές Αρχές καθώς και τους διαχειριστές των περισσότερων πηγών εκπομπής οσμών επιτρέπει τη συμπερίληψη του μοντέλου Quadruple Helix.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

Έχουμε πραγματοποιήσει μια στρατηγική δύο φάσεων: 1) Beta pilot, ένας μικρός πιλότος που περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων για να δοκιμάσει τις μεθόδους αφοσίωσης, το εκπαιδευτικό υλικό και την εφαρμογή για κινητά που αναπτύχθηκε για το έργο. Ο τελικός στόχος ήταν ο εντοπισμός τομέων βελτίωσης και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων πριν από την κλιμάκωση σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. Οι πιο ενεργοί συμμετέχοντες συμμετείχαν στον πιλότο Beta ως «πρωταθλητές της κοινότητας». 2) Ο μεγάλος πιλότος: κλιμακωτή συμμετοχή για να προσεγγίσει περισσότερους συμμετέχοντες. Περισσότερες από 563 παρατηρήσεις οσμής έχουν αναφερθεί στην εφαρμογή OdourCollect για περίοδο 12 μηνών και περισσότεροι από 50 γείτονες έχουν συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν - παρέχοντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα που συνάδουν με τις παραδοσιακές μελέτες οσμών στην περιοχή. Η ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των ρετροπροεπιστημών και των μετεωρολογικών δεδομένων, βρίσκεται σε διαδικασία για να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Pilot της Βαρκελώνης έχουν παρουσιαστεί στους πολίτες που συμμετείχαν στο έργο καθώς και στην κυκλοφορία του D-NOSES Barcelona Pilot Βίντεο που δείχνει τα προβλήματα οσμής στην περιοχή και τη συμμετοχή των πολιτών στον πιλότο.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES