Βιομηχανική ρύπανση από πρώην εργοστάσιο φυσικού αερίου στο Southall και Hayes, Δυτικό Λονδίνο

Σύνοψη

Ο πιλότος του Southall και Hayes επιλέχθηκε αφού το Mapping for Change βρήκε πρόσφατα νέα σχετικά με την προώθηση της καμπάνιας Clean Air for Southall and Hayes (CASH). Μέλη της εκστρατείας αγωνίζονται ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τις δυσάρεστες οσμές από το 2018 στην περιοχή Southall του Δυτικού Λονδίνου. Το Mapping for Change πλησίασε τους συμμετέχοντες στην καμπάνια CASH τον Αύγουστο του 2020, με σκοπό να υποστηρίξει την εκστρατεία συλλέγοντας μια βάση αποδεικτικών στοιχείων παρακολουθώντας ενεργά τις οσμές.

Η κατάσταση

Η Berkeley Homes, μια αναπτυξιακή ομάδα, ξεκίνησε με 25 ετές πρόγραμμα αναγέννησης σε μια πρώην τοποθεσία φυσικού αερίου στο Southall. Αν και η αποκατάσταση του εδάφους στο χώρο ολοκληρώθηκε πριν από μήνες, οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να αναφέρουν δυσάρεστες οσμές που πιστεύουν ότι εκπέμπονται από τα ανακατασκευασμένα έργα αερίου. Αρκετές αρχές είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση του χώρου (συμβούλιο Ealing, Περιβαλλοντικός Οργανισμός και πρώην Δημόσια Αρχή Υγείας της Αγγλίας). Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση. Εκτός αυτού, στην περιοχή υπάρχουν αρκετές άλλες οσμές, ιδίως από ένα εργοστάσιο ασφάλτου που βρίσκεται στο δήμο του Hillingdon. Μεταξύ άλλων στοιχείων, η έλλειψη στοχευμένων και κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα προβλήματα οσμής εμποδίζει τους μετριασμούς να προχωρήσουν .

D-Noses ρόλος και στόχοι

Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, ο στόχος του D-NOSES είναι τριπλός: 

Ο ρόλος Tου D-NOSES θα είναι να υποστηρίζει τους συμμετέχοντες της εκστρατείας CASH με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και να έρχεται σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους, από ένα σημείο ουδετερότητας και με διαφάνειας για να βοηθά στη χρήση τυχόν νέων στοιχείων που συλλέγονται.

  • Υποστήριξη των συμμετεχόντων της εκστρατείας CASH και το πιο σημαντικό, προσέγγιση ευρύτερων ομάδων κατοίκων προκειμένου να γίνει συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το πρόβλημα της οσμής που αντιμετωπίζουν με την προώθηση της χρήσης της εφαρμογής OdourCollect.
  • • Προσέγγιση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που είναι υπεύθυνοι για την άμβλυνση του προβλήματος: τον όμιλο Berkeley, το Cadent Gas και το National Grid, το Asphalt Plant, το Ealing and Hillingdon Council, το περιβαλλοντικό γραφείο και τους κατοίκους του Southall - με σκοπό να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις παρατηρήσεις της οσμής. που συλλέγονται από που κατοίκους για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.
  •  Να αποκαλυφθούν οι συνθήκες και οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που αυξάνουν τα επεισόδια μυρωδιάς στην πληγείσα κοινότητα.

Ο ρόλος Tου D-NOSES θα είναι να υποστηρίζει τους συμμετέχοντες της εκστρατείας CASH με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και να έρχεται σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους, από ένα σημείο ουδετερότητας και με διαφάνειας για να βοηθά στη χρήση τυχόν νέων στοιχείων που συλλέγονται.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

Η χαρτογράφηση για την αλλαγή βρίσκεται επί του παρόντος σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολίτες, Βιομηχανίες ...). Οι διάφορες συνομιλίες μέχρι σήμερα μας βοήθησαν να συλλέξουμε δεδομένα που προέρχονται από τις βιομηχανίες, να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των κατοίκων και να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον πιθανό ρόλο και την αξιολόγηση των αναγκών από τη σκοπιά της τοπικής αρχής.

Ακολουθώντας μια περίοδο εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με τη συλλογή και τη συνεχιζόμενη ανάλυση δεδομένων, το Mapping for Change στοχεύει να εντοπίσει τομείς σύγκλισης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και να οργανώσει μια στρογγυλή τράπεζα για να μάθει πώς το έργο D-NOSES μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τον καθένα για να μετριάσει πιθανές εντάσεις που σχετίζονται με οσμές και να υιοθετήσει βιώσιμες συνεχείς πρακτικές και διαδικασίες.

CASH_IOO

Στιγμιότυπο οθόνης του πρώην ιστότοπου φυσικού αερίου, από το σύντομο ντοκιμαντέρ του Guardian «Μου δηλητηριάζει η γειτονιά μου; Ζώντας στη σκιά μιας ανακατασκευής αερίου », Σεπτέμβριος 2020.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES