Μάθε τα δικαιώματα σου

Ο έλεγχος της ρύπανσης από οσμές δεν είναι απλός - ένας από τους λόγους είναι η πολυπλοκότητα που απαιτούν οι αξιόπιστες μετρήσεις των επιπέδων οσμής. Σε αντίθεση με άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι οσμές μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, καθώς συνήθως υπάρχουν στον αέρα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις..

Ακόμα κι αν κάθε οσμή μπορούσε να ανιχνευθεί, αυτό δεν θα μας έλεγε ολόκληρη την ιστορία, καθώς ορισμένες οσμές είναι αντιληπτές ως πιο έντονες ή δυσάρεστες από άλλες. Επομένως, στην περίπτωση ελέγχου οσμών, απαιτούνται αισθητήρια μέτρα για να διαπιστωθεί η ισχύς της οσμής που γίνεται αντιληπτή από τα άτομα και όχι απλώς να μετρηθεί η συγκέντρωση των αρωματικών ουσιών που υπάρχουν. Αυτό καθιστά τον έλεγχο του αντίκτυπου των οσμών πιο περίπλοκο από άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα.


 

Πώς να δράσεις

Δεν υπάρχει κανένας γενικός κανόνας ή διαδικασία που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις ή τις χώρες.

Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με τις διάφορες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαμαρτυρηθείτε:

 • Εάν γνωρίζετε την πηγή της οσμής, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη εταιρεία ως πρώτη προσέγγιση, κατά προτίμηση γραπτώς, ώστε να έχετε απόδειξη της επικοινωνίας σας.
 • Πηγαίνετε στο δημαρχείο σας και παρουσιάστε την ίδια επιστολή.
 • Επικοινωνήστε με την τοπική περιβαλλοντική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με την εθνική περιβαλλοντική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με τον Περιφερειακό Διαμεσολαβητή σας (σε περίπτωση που έχετε), τον Εθνικό Διαμεσολαβητή σας ή / και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 • Συνήθως, αυτές οι ενέργειες δεν έχουν κανένα σχετικό οικονομικό κόστος.
  Υπάρχουν και άλλα βήματα που μπορείτε επίσης να κάνετε και συνεπάγονται κάποιο κόστος: αυτά συνήθως περιλαμβάνουν νομικές ενέργειες. Οι αγωγές μπορούν να είναι αστικές ή ποινικές, αλλά οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και η πιθανότητα επιτυχίας αυτών των ενεργειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία και κατά συνέπεια είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα. Επίσης, η έκταση των συναφών εξόδων μπορεί να ποικίλλει κατά περίπτωση.

   

  Κανονισμοι

  Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στον κόσμο, ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί σχετικά με την οσμή. Ο παραπάνω χάρτης δείχνει ποιες ρυθμίσεις ισχύουν σε ποια χώρα ή περιοχή. Οι κανονισμοί μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη χρησιμοποιώντας το ποντίκι και τη μεγέθυνση, για να αναζητήσετε συγκεκριμένους κανονισμούς ή χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης ελεύθερου κειμένου στα αριστερά και πληκτρολογήστε την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Εάν γνωρίζετε κάποια ρύθμιση που δεν υπάρχει ήδη στο χάρτη,μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες κάνοντας κλικ στο "Προσθήκη συνεισφοράς" κουμπί.

  Ρύθμιση οσμών

  Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες βασίζονται σε διαφορετικούς τύπους πλαισίων or νόμιμα έγγραφα για τη ρύθμιση των εκπομπών οσμών που μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση. Δεν θα εκδώσουν όλες οι χώρες κανονισμούς, ωστόσο, ενδέχεται να βασίζονται στη χρήση πρότυπα ή κατευθυντήριων γραμμών.

  • Κανονισμοι
  • Κανόνες που δημοσιεύονται σε επίσημο περιοδικό από κυβερνητική ή άλλη αρχή, και η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική. Αυτό περιλαμβάνει νόμους, διατάγματα, διατάξεις κ.λπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια κατευθυντήρια γραμμή δημοσιεύεται σε ένα επίσημο περιοδικό, σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η κατευθυντήρια γραμμή γίνεται κανονισμός.

  • Αρχικό
  • Τεχνικό έγγραφο που εκδίδεται από οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO, CEN, CENELEC, ASTM, AIEE, κ.λπ.) ή εθνικός οργανισμό . Το τεχνικό έγγραφο δεν δημοσιεύεται σε επίσημα περιοδικά και είναι συνήθως προς πώληση στους ιστότοπους αυτών των οργανισμών.

  • Κατευθυντήρια γραμμή
  • Τεχνική έκθεση, τεχνική καθοδήγηση, τεχνικός οδηγός κ.λπ. που έχει γίνει από άλλους οργανισμούς, όπως κυβερνητικά όργανα, ενώσεις, τεχνικές ομάδες και ούτω καθεξής, και μαζί με τα προαναφερθέντα, έχει διαφορετικό καθεστώς.


  Κανονισμοί για τις οσμές σε όλο τον κόσμο

  Πολλές χώρες ήδη νομοθετούν για τους ελέγχους οσμής (Bokowa et al., 2021). Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε στον Χάρτητου Κανονισμού, οι νομοθεσίες για τον έλεγχο των οσμών είναι πολύ ετερογενείς μεταξύ χωρών, μεμονωμένων κρατών, περιοχών ή ακόμη και νομών και πόλεων. Στην πραγματικότητα, τα κριτήρια ελέγχου της οσμής είναι πολύ μεταβλητά. Η έρευνα σχετικά με το θέμα δείχνει ότι η νομοθεσία κυμαίνεται από καμία συγκεκριμένη αναφορά στον έλεγχο οσμών για ρύπους που είναι γνωστό ότι έχουν οσμή έως και εκτεταμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές πηγών οσμής, τη μοντελοποίηση διασποράς, την παρακολούθηση, τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες ελέγχου (Bokowa et al, 2021).

  Το 2021, 17 διεθνείς ειδικοί για τη μυρωδιά δημοσίευσαν μια ανασκόπηση της πολιτικής και των κανονισμών για τις οσμές για πολλές χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία (Bokowa et al, 2021). Παρόλο που μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος των κανονισμών για την οσμή από το 2021, παρέχει μια χρήσιμη ανακεφαλαίωση για να καταλάβετε πώς γίνεται αντιληπτή η ρύπανση των οσμών επί του παρόντος.

  Ευρώπη

  Χάρτης της Ευρώπης

  Ασία

  Χάρτης της Ασίας

  Νότια Αμερική

  Χάρτης της Νότιας Αμερικής

  Βόρεια Αμερική

  Χάρτης της Βόρειας Αμερικής

  Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία

  Χάρτης της Αυστραλασίας
  Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES