Επιστήμη των Πολιτών

Η Επιστήμη των Πολιτών είναι για όλους, ακόμα και για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή επιστημονικό υπόβαθρο. Είναι ένας ευέλικτος, απλός, οικονομικά αποδοτικός και αξιόπιστος τρόπος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων για να απαντήσετε σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή να αποδείξετε ή να επιλύσετε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη του κοινού, οι παρατηρήσεις, η παρακολούθηση και οι τοπικές γνώσεις μπορούν να συλλεχθούν μαζικά με τρόπο που θα ήταν ανέφικτο ή μη προσβάσιμο χρησιμοποιώντας επαγγελματίες επιστήμονες.

Η Επιστήμη των Πολιτών (CS) είναι μια ευέλικτη, καινοτόμος και αποτελεσματική προσέγγιση βασισμένη στη συμμετοχή σε επιστημονικές διαδικασίες ανθρώπων που δεν εργάζονται επαγγελματικά στον σχετικό τομέα σπουδών. Παρέχοντας στους πολίτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το περιβάλλον τους και να μοιραστούν πληροφορίες, τα προγράμματα CS δημιουργούν επιστημονικές γνώσεις εκτός της θεσμικής επιστήμης.
Κορίτσι με τηλέφωνο χρησιμοποιώντας CM

Επιστήμη πολιτών στην παρακολούθηση οσμών

Η προσέγγιση της Επιστήμης του Πολίτη για την παρακολούθηση της οσμής συγκεντρώνει τη δύναμη πολλών, χρησιμοποιώντας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς αισθητήρες οσμής - την ανθρώπινη μύτη.

Οι κοινότητες μπορούν να καταγράψουν τη συχνότητα, την ένταση και τον τύπο οσμής που βιώνουν και να συνδυάσουν τις μεμονωμένες παρατηρήσεις πολλών για να δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα του θέματος. Καθώς περισσότεροι πολίτες συμμετέχουν στην ανταλλαγή των ευρημάτων ή των δεδομένων τους, το επίπεδο υποκειμενικότητας μειώνεται.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να διευκολύνετε την καταγραφή των παρατηρήσεων οσμής όπως φαίνεται στο «Καταγραφή και παρακολούθηση προβλημάτων οσμής' Ενότητα. Ο ευκολότερος τρόπος είναι μέσω OdourCollect ένα smartphone και μια εφαρμογή ιστού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταγράψετε επεισόδια οσμής καθώς συμβαίνουν και να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων επαληθευμένων παρατηρήσεων σε ολόκληρη την κοινότητά σας. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιστήμη του πολίτη;

Όταν τηρούνται επιστημονικά πρότυπα, η CS επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων συνόλων δεδομένων και την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών, ενθαρρύνει την αποδοχή μέσω διαφανών διαδικασιών και επαληθεύει την πρακτική εφαρμογή στον τομέα. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της μεθοδολογίας της έρευνας.

Οι συν-δημιουργικές προσεγγίσεις του ΚΠ περιλαμβάνουν τους πολίτες σε πρώιμα στάδια ενός έργου και επιτρέπουν τον προσδιορισμό των ερωτήσεων ή των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα οποία σχετίζονται με τις πληγείσες κοινότητες. Η ΣΕ συχνά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφερομένων από όλους τους τομείς, όπως το κοινό, τους διαμορφωτές πολιτικής, τους ακαδημαϊκούς, τους βιομηχανικούς εταίρους και τις ΜΚΟ. Μέσω αυτής της συμμετοχής, η CS επιτρέπει συνεργασίες χωρίς σύνορα και προάγει καλές σχέσεις μεταξύ πολιτών, επιστημών, κυβερνήσεων και βιομηχανιών.

Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Το CS είναι μια επιστημονική μέθοδος με πλεονεκτήματα και περιορισμούς, όπως κάθε άλλη προσέγγιση. Η ένταξη των πολιτών στην έρευνα μπορεί να είναι δύσκολη όταν οι μέθοδοι απαιτούν ειδική εκπαίδευση ή έντονη εργασία. Επιπλέον, η ατομική ακρίβεια μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη δυσκολία των εργασιών. Το στοιχείο της διακύμανσης της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων από τους πολίτες πρέπει να ενσωματωθεί προσεκτικά στην τελική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων / έργου. Επίσης, ηθικά ζητήματα μπορεί να εμποδίσουν την ένταξη των πολιτών σε έργα.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES