Επιτόπια Επιθεώρηση

Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις, ειδικοί συμμετέχουν και καταγράφουν ή ανιχνεύσιμες στο πεδίο και όχι στο εργαστήριο (όπως στη δυναμική ολφακτομετρία). Για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, ακολουθούν είτε τη μέθοδο του πλέγματος (grid method) είτε τη μέθοδο διασποράς (plume method) και καταγράφουν την παρουσία ή την απουσία οσμής. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί ο τύπος της οσμής εάν υπάρχουν περισσότερες οσμές. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις είναι χρονοβόρες και υψηλού κόστους και εξακολουθούν να μην παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον βαθμό δυσφορίας των επηρεαζόμενων πολιτών.

Τι είναι;

Η δυναμική ολφακτομετρία πρέπει να περιορίζεται σε δειγματοληψία από την πηγή. Προκειμένου να εκτιμηθεί η παρουσία οσμών στο πεδίο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ανθρώπινοι "αισθητήρες" απευθείας στο πεδίο. Η δειγματοληψία βασίζεται σε εκπαιδευμένους αξιολογητές που διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις, όπως μετρήσεις πλέγματος ή διασποράς (grid or plume measurements), για να αξιολογήσουν την έκταση της περιοχής που επηρεάζεται.

Η βασική ιδέα των επιτόπιων επιθεωρήσεων είναι η εκτίμηση του βαθμού ενόχλησης σε μια καθορισμένη προβληματική περιοχή μέσω της οσφρητικής ικανότητας μιας ομάδας ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων και «διακριβωμένων» για το σκοπό αυτό.

Μπορούν να εφαρμοστούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιτόπια επιθεώρηση:

 • Η μέθοδος του πλέγματος (grid method) η οποία χρησιμοποιεί την άμεση εκτίμηση του ατμοσφαιρικού αέρα από τα μέλη του πάνελ για τον χαρακτηρισμό της έκθεσης οσμής σε μια καθορισμένη περιοχή αξιολόγησης.
 • H μέθοδος Plume method για τον προσδιορισμό της έκτασης του φαινομένου της διασποράς των οσμών από μια πηγή (δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παρουσίας αναγνωρίσιμων οσμών και της εμφάνισης ενόχλησης από οσμή)
 • Αν και οι επιτόπιες επιθεωρήσεις έχουν εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως στο Βέλγιο, η τυποποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αρκετά πρόσφατη. Δύο ευρωπαϊκά πρότυπα δημοσιεύθηκαν το 2016: EN 16841-1 "Ο ατμοσφαιρικός αέρας - Προσδιορισμός της οσμής στον ατμοσφαιρικό αέρα με τη χρήση επιτόπιου ελέγχου - Μέρος 1: Μέθοδος δικτύου" και EN 16841-2 "Ατμοσφαιρικός αέρας - Προσδιορισμός της οσμής στον ατμοσφαιρικό αέρα με χρήση επιτόπιου ελέγχου - Μέρος 2: Μέθοδος "

  Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

  Η «μέθοδος πλέγματος» επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού ενόχλησης σε όρους χρονικού ποσοστού "ωρών οσμής" σε μια καθορισμένη προβληματική περιοχή.

  Με τη «μέθοδο διασποράς» είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η έκταση της οσμής από μια εγκατάσταση υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες.
  Με κατάλληλη εκπαίδευση, οι αξιολογητές που πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν να παράσχουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της οσμής και να αναγνωρίσουν την προέλευσή της.

  Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

  Δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση οσμών.

  Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES