Ολφακτομετρία πεδίου

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί εκπαιδευμένα μέλη ειδικής ομάδας, όπως στη μέθοδο επιτόπιας επιθεώρησης, αλλά αντί να μετρά τη συχνότητα οσμής, δίνει μια ένδειξη συγκέντρωσης. Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν μια συσκευή αναπνοής η οποία αραιώνει τον εξωτερικό αέρα με φρέσκο αέρα. Έπειτα μετρούν πόσες φορές χρειάζεται να αραιωθεί ο οσμηρός αέρας πριν να μην μπορεί πλέον να ανιχνευθεί από ανθρώπινη μύτη.

Τι είναι;

Τα Ολφακτόμετρα πεδίου είναι φορητές συσκευές που δημιουργούν μια σειρά διακεκριμένων αραιώσεων αναμειγνύοντας τον οσμηρό αέρα περιβάλλοντος με καθαρό αέρα (χωρίς οσμή). Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη της ομάδας μετακινούνται στην προβληματική περιοχή και χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή ώστε να δημιουργήσουν αρκετές αραιώσεις για να γνωρίσουν την αναλογία "Αραίωση-προς-Οριακή τιμή", D / T. Ο λόγος "Αραιώσεως προς Κατώτατο όριο" είναι ένα μέτρο του αριθμού των αραιώσεων που απαιτούνται για να καταστεί ο οσμή του περιβάλλοντος μη ανιχνεύσιμος.

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει μια ένδειξη του αριθμού των φορών που ο αέρας χρειάζεται να αραιωθεί για να μην είναι οσμηρός κοντά σε μια πηγή οσμής.

Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Δεν παρέχει συγκέντρωση οσμής σε ouE / m3. Η μέτρηση της συγκέντρωσης οσμών γίνεται μόνο με τη μέθοδο αναφοράς (δηλαδή δυναμική ολφακτομετρία σύμφωνα με το πρότυπο EN 13725: 2003) στις εκπομπές. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιηθεί για παρεμπόδιση ή κοντά στον θιγόμενο πληθυσμό. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται συνεπάγονται μεγάλη μεταβλητότητα, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και που καθιστά τα αποτελέσματα της ολφακτομετρίας πεδίου μη συγκρίσιμα με οποιαδήποτε μέθοδο αναφοράς. Η διακρίβωση των αξιολογητών είναι ένα βασικό στοιχείο και τα ραβδιά εισπνοής δεν είναι κατάλληλα για αυτή τη βαθμονόμηση.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES