Αστικές και Βιομηχανικές Δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη

Το δυτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης υποβαθμίζεται, όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική και την περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η ρύπανση από οσμές είναι ένας από τους κύριους λόγους οχλήσεων, που επηρεάζουν τον τοπικό πληθυσμό. Αυτό οφείλεται σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες που συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή με την πάροδο του χρόνου.

Η κατάσταση

Στο δυτικό τμήμα της πόλης φιλοξενούνται πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες (πετροχημεία, επεξεργασία μετάλλων, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.) που βρίσκονται κοντά σε αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, διάφορες αστικές δραστηριότητες, όπως η παράνομη καύση ακατάλληλου υλικού, επηρεάζουν περαιτέρω την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Εκτός από αυτό, ο ποταμός που διέρχεται από την περιοχή, λαμβάνει τα ακατέργαστα απόβλητα λυμάτων από αυτό το τμήμα της πόλης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, συμβάλλουν στην ενόχληση από οσμές από διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ανεπίλυτο και μη καταγεγραμμένο ζήτημα που επηρεάζει τον τοπικό πληθυσμό και τις επιχειρήσεις.

D-Noses ρόλος και στόχοι

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε το δυτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης είναι ότι η περιοχή πάσχει από ένα μη καταγεγραμμένο και αιώνιο ζήτημα ενοχλητικής οσμής. Ο στόχος είναι να χαρτογραφηθεί και να πλαισιωθεί το πρόβλημα, βοηθώντας έτσι τις τοπικές αρχές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι τοπικοί φορείς εντοπίστηκαν μέσω συνεντεύξεων και επιτόπιων επισκέψεων στον τομέα ενδιαφέροντος. Οι παρατηρήσεις με τη χρήση του Odour Collect μαζί με τα δεδομένα για την ποιότητα του μετεωρολογικού αέρα και του ατμοσφαιρικού αέρα συλλέγονται και συσχετίζονται, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

Έχει δημιουργηθεί ένα ενεργό δίκτυο βασικών ενδιαφερομένων. Οι τοπικές κυβερνητικές αρχές, ερευνητές, τοπικά πανεπιστήμια και κάτοικοι της πληγείσας περιοχής έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί ενδιαφερόμενοι.

Πάνω από 40 κοινοτικές συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τοπικές κυβερνήσεις, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστημίων, καθηγητές και πολίτες της πληγείσας περιοχής. Αφιερωμένο στη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τα ερωτηματολόγια και η εφαρμογή "OdourCollect" είναι τα εργαλεία των πολιτών για την αναφορά προβλημάτων οσμής.

Η πρόσβαση στα σχολεία δεν είχε την πρόοδο που περιμέναμε λόγω της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας του δυτικού τμήματος της πόλης. Ωστόσο, η εισαγωγή ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή στο κοινό, μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και να λάβουμε αποτελέσματα από παρατηρήσεις σε εκτεταμένα μέρη της πληγείσας περιοχής. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 450 παρατηρήσεις (100+ από την εφαρμογή Odor Collect και περίπου 350 από τα γραπτά ερωτηματολόγια) και επί του παρόντος επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES