Ο έλεγχος της ρύπανσης από οσμές δεν είναι απλός - ένας από τους λόγους είναι η πολυπλοκότητα που απαιτούν οι αξιόπιστες μετρήσεις των επιπέδων οσμής. Σε αντίθεση με άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι οσμές μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, καθώς συνήθως υπάρχουν στον αέρα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.. Ακόμα κι αν μπορούσε να εντοπιστεί κάθε αρωματικό, αυτό δεν θα μας έλεγε ολόκληρη την ιστορία, καθώς ορισμένα αρωματικά θεωρούνται πιο πικάντικα ή δυσάρεστα από άλλα. Επομένως, στην περίπτωση της ρύθμισης της οσμής, απαιτούνται αισθητηριακά μέτρα για να διαπιστωθεί η ισχύς της οσμής που αντιλαμβάνονται τα άτομα και όχι
Παρόλα αυτά, μερικές χώρες έχουν εφαρμόσει κανονισμούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οσμής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη απελευθέρωση οσμής, για παράδειγμα για βιομηχανικές δραστηριότητες στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Ωστόσο, αυτό δεν οδήγησε στην εκπόνηση μιας σαφούς, πανευρωπαϊκής νομοθεσίας-πλαισίου σχετικά με τον αντίκτυπο των οσμών με τον τρόπο που υπάρχει, για παράδειγμα, για τον θόρυβο. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν, κάθε 5 χρόνια, χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τη διαχείριση του θορύβου.

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή περιβαλλοντική οδηγία για τα επίπεδα οσμών στον ατμοσφαιρικό αέρα. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει όχι μόνο τους ευρωπαίους πολίτες που έχουν να αντιμετωπίσουν οσμές που προκαλούν όχληση στο περιβάλλον τους, αλλά και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι οποίες χρειάζονται ένα σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

Τον Μάρτιο του 2017, ακαδημαϊκοί από την Πολωνία έστειλαν μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογεγραμμένη από μια ευρεία ομάδα ειδικών στις οσμές από όλη την Ευρώπη. Μερικά χρόνια αργότερα, η Επιτροπή απάντησε ότι "δεν σκοπεύουν να προτείνουν οποιεσδήποτε πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν τις ενοχλήσεις οσμών"

Δυστυχώς, οι οσμές στην Ευρώπη εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των διαδικασιών προγραμματισμού εκτός από ορισμένες χώρες.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES