Η κατάσταση στην Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία

Τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία, η ρύπανση των οσμών αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου.

Η οσμή ελέγχεται σύμφωνα με το Act of Protection Operations Act 1997 στην Αυστραλία και το Act Resources Management 1991 της Νέας Ζηλανδίας και τους κανονισμούς διαχείρισης πόρων του 2004 [97]. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της οσμής και στις δύο χώρες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της οσμής στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύγκριση των συγκεντρώσεων οσμής από τις εκδόσεις του μοντέλου διασποράς, σε ou − 3, στις αντίστοιχες τιμές κατευθυντήριων γραμμών για τη χώρα και την κατάσταση οσμής, για να καθοριστεί εάν είναι πιθανό να προκύψουν δυσάρεστες ή προσβλητικές επιδράσεις. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια κίνηση προς μια προσέγγιση εκτίμησης βάσει κινδύνου, στη Δυτική Αυστραλία. Γενικά, οι εκτιμήσεις οσμής και στις δύο χώρες λαμβάνουν υπόψη τα έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών για την οσμή που συνοδεύουν κάθε πολιτεία στην Αυστραλία, και ένα μόνο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών στη Νέα Ζηλανδία. Τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οσμής που περιέχονται σε αυτά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως τεστ "επιτυχίας ή αποτυχίας". Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν να παράσχουν ένα πλαίσιο για αποτελεσματικό σχεδιασμό έργων και ένα κανονιστικό καθεστώς για δραστηριότητες που εκπέμπουν οσμές. Άλλα βασικά σημεία που σχετίζονται με την εκτίμηση των οσμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας είναι τα ακόλουθα.

Ούτε η Αυστραλία ούτε η Νέα Ζηλανδία παρέχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης της οσμής ανάλογα με τη δραστηριότητα των οσμών. Αυτό σημαίνει ότι ένα αγρόκτημα κρεατοπαραγωγής αξιολογείται με τον ίδιο ρυθμό οσμής με ένα χοιροστάσιο ή ένα αγρόκτημα κτηνοτροφίας. Ωστόσο, τα κριτήρια αξιολόγησης της οσμής μπορεί να κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος του κοντινού δυνητικά πληγέντος πληθυσμού. Σε αρκετές πολιτείες της Αυστραλίας, συγκεκριμένα, Νέα Νότια Ουαλία, Νότια Αυστραλία και ACT (Καμπέρα), εφαρμόζεται μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης της οσμής ανάλογα με την ευαισθησία του πληθυσμού, όπως καθορίζεται από τον αριθμό του πληθυσμού.

Για παράδειγμα, στη Νέα Νότια Ουαλία, μια μεμονωμένη κατοικία υπολογίζεται στα 7 ou, ενώ για μεγαλύτερους πληθυσμούς, όπου θα υπάρχει μεγαλύτερο εύρος ευαισθησίας στην οσμή και υψηλότερος αριθμός πιο ευαίσθητων ατόμων, το αποδεκτό όριο οσμής ορίζεται ως 2 ou Εάν μια πηγή οσμής βρίσκεται σε μια περιοχή με μια αγροτική κατοικία στα βόρεια και μια πόλη 500 ατόμων στο νότο, τότε το κατάλληλο κριτήριο θα ήταν 7 ou για τη μεμονωμένη κατοικία και 3 ou για την πόλη και τα παρακείμενα σπίτια.

Ευρώπη

Χάρτης της Ευρώπης

Ασία

Χάρτης της Ασίας

Νότια Αμερική

Χάρτης της Νότιας Αμερικής

Βόρεια Αμερική

Χάρτης της Βόρειας Αμερικής
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES