ΕικόναΤίτλος εγγράφουΧαρακτηριστικάΛήψη συνδέσμουΚατηγορίες πόρωνresource_category_hfilter
Οδηγίες DIY για επιστημονικά έργα πολιτών σε κοινότητες που συγκρούονται με οσμές
Οδηγίες DIY για επιστημονικά έργα πολιτών σε κοινότητες που συγκρούονται με οσμές

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν να υποστηρίξουν τα επιστημονικά έργα των πολιτών που λειτουργούν σε κοινότητες που έχουν σύγκρουση με τις οσμές. Είναι οδηγίες DIY – που σας βοηθούν να «το κάνετε μόνοι σας»– και προσφέρουν δοκιμασμένα εργαλεία και πρακτικές συμβουλές για την εκτέλεση έργων και την προσαρμογή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Οδηγίες DIY για επιστημονικά έργα πολιτών σε κοινότητες που συγκρούονται με οσμές

 

 

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Ανασκόπηση σχετικά με τη ρύπανση από οσμές και τη σχέση της με χημικές ενώσεις και θέματα υγείας
Ανασκόπηση σχετικά με τη ρύπανση από οσμές και τη σχέση της με χημικές ενώσεις και θέματα υγείας

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των χημικών ενώσεων στις εκπομπές οσμής από διαφορετικά φυτά, με σκοπό τον εντοπισμό των πιο «κρίσιμων» ενώσεων από την άποψη της πιθανής τοξικότητάς τους και παρέχει έναν κατάλογο αυτών των ενώσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά διερευνήθηκαν πιο προσεκτικά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε εκείνες τις δραστηριότητες που εκπέμπουν οσμές, οι οποίες επίσης προκαλούν συνήθως ανησυχίες σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, π.χ. χυτήρια, χωματερές και διυλιστήρια.

Ανασκόπηση σχετικά με τη ρύπανση από οσμές και τη σχέση της με χημικές ενώσεις και θέματα υγείας

, μέτρηση της έρευνας
Ανάλυση υφιστάμενων κανονισμών για την οσμή ρύπανσης, κριτήρια επίπτωσης οσμών 2
Ανάλυση υφιστάμενων κανονισμών για την οσμή ρύπανσης, κριτήρια επίπτωσης οσμών 2

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των κανονισμών για τις οσμές σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο

Ανάλυση υφιστάμενων κανονισμών για την οσμή ρύπανσης, κριτήρια επίπτωσης οσμών 2

, κανονιστική έρευνα
Σύνταξη καλών πρακτικών για την οσμή ρύπανσης 2
Σύνταξη καλών πρακτικών για την οσμή ρύπανσης 2

Ένας από τους στόχους του έργου D-NOSES είναι η προώθηση καλών πρακτικών όσον αφορά τη ρύπανση από οσμές, με επικεφαλής τους τέσσερις έλικες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θετικά παραδείγματα για τη δυνατότητα αναπαραγωγής του έργου. Ως πρώτο βήμα, αποφασίσαμε να συζητήσουμε τις πρακτικές διαχείρισης των εκπομπών οσμών που περιγράφονται στα έγγραφα αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) Έγγραφα (BREF). Τέτοια έγγραφα δεν είναι ειδικά για τις οσμές. Ωστόσο, επειδή οι οσμές αναγνωρίζονται πλέον ως ατμοσφαιρικοί ρύποι, τα περισσότερα από τα έγγραφα BREF που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν ειδική αναφορά στη ρύπανση από οσμές και σε τεχνικές για τη μείωση των εκπομπών οσμών. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να συλλέξουμε μερικά παραδείγματα πραγματικής εφαρμογής καλών πρακτικών από τους εταίρους της Κοινοπραξίας.

Σύνταξη καλών πρακτικών για την οσμή ρύπανσης 2

, έρευνα της βιομηχανίας
Στρατηγικός οδικός χάρτης για τη διακυβέρνηση στην οσμή ρύπανσης
Στρατηγικός οδικός χάρτης για τη διακυβέρνηση στην οσμή ρύπανσης

Ο οδικός χάρτης για τη διακυβέρνηση στην οσμή ρύπανσης θέτει στόχους και στρατηγικές για να ανοίξει ο δρόμος για μελλοντικούς κανονισμούς σχετικά με την οσμή ρύπανσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Στρατηγικός οδικός χάρτης για τη διακυβέρνηση στην οσμή ρύπανσης

, κανονισμούς πολιτικών
Πράσινη Βίβλος για την οσμή ρύπανσης
Πράσινη Βίβλος για την οσμή ρύπανσης

Η Πράσινη Βίβλος για τη ρύπανση από οσμές είναι ένα έγγραφο πολιτικής που στοχεύει να εντάξει την οσμή ρύπανσης στις πολιτικές ατζέντες παρέχοντας συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος και τη μετάβαση προς ένα βελτιωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη.

Πράσινη Βίβλος για την οσμή ρύπανσης

, , κανονισμούς για τις πολιτικές του κλάδου
Τυποποίηση της παρακολούθησης της ρύπανσης από οσμές μέσω της επιστήμης των πολιτών: η εμπειρία στην Ισπανία
Τυποποίηση της παρακολούθησης της ρύπανσης από οσμές μέσω της επιστήμης των πολιτών: η εμπειρία στην Ισπανία

Το έργο D-NOSES ήταν μια μεγάλη ώθηση στις μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της οσμής, επιτρέποντας να προχωρήσουμε πέρα ​​από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εισάγοντας την επιστήμη των πολιτών για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από την πλευρά των υποδοχέων.

Τυποποίηση της παρακολούθησης της ρύπανσης από οσμές μέσω της επιστήμης των πολιτών: η εμπειρία στην Ισπανία

κανονισμοί
Δ4.1 Το σχέδιο δέσμευσης πολλαπλών επιπέδων για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινότητες
Το πολυεπίπεδο σχέδιο δέσμευσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινότητες

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια προκαταρκτική χαρτογράφηση των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τη ρύπανση των οσμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και στη Χιλή, και παρουσιάζει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιστημονικών παρεμβάσεων πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων οσμής.

Πολυεπίπεδο σχέδιο δέσμευσης

εκπαιδευτικών
Δ2.2 Η ανάλυση των υφιστάμενων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια ρύπανσης και οσμής
Η ανάλυση των υφιστάμενων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια ρύπανσης και οσμής

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των κανονισμών για τις οσμές σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και στη Χιλή.

Ισχύοντες κανονισμοί

, κανονιστική έρευνα
Δ2.3 Η συλλογή ορθών πρακτικών σχετικά με τη ρύπανση των οσμών
Η συλλογή ορθών πρακτικών σχετικά με τη ρύπανση των οσμών

Ένας από τους στόχους του έργου D-NOSES είναι η προώθηση καλών πρακτικών στη ρύπανση των οσμών, με επικεφαλής τετραπλούς παράγοντες έλικας (δηλαδή προωθούνται από πολίτες, διοικήσεις ή βιομηχανίες που κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της οσμής μέσω διαφορετικών μηχανισμών σε διαφορετικά πλαίσια, αυξάνοντας το επίπεδο βιωσιμότητας), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θετικά παραδείγματα για την αναπαραγωγικότητα του έργου. Εν τω μεταξύ, αυτό το έγγραφο παρέχει μια περίληψη των ορθών πρακτικών αναφοράς για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εκπομπών οσμών, όπως αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα έγγραφά τους αναφοράς για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές σε διάφορους τομείς.

Καλές πρακτικές

, μέτρηση της έρευνας
Δ2.1 Επισκόπηση της ρύπανσης των οσμών, της μέτρησης της οσμής, των τεχνικών μείωσης
Επισκόπηση της ρύπανσης των οσμών, της μέτρησης της οσμής, των τεχνικών μείωσης

Στο πλαίσιο του έργου D-NOSES, για να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας κοινών επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη πολιτικής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθοριστεί το επιστημονικό πλαίσιο της ρύπανσης των οσμών, απαντώντας σε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη φύση της ρύπανσης των οσμών, τρόπους μέτρησης και οι διαθέσιμες μέθοδοι για τη μείωση των επιπτώσεων της οσμής. Αυτό το έγγραφο παρέχει μια ενημερωμένη ανασκόπηση των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των οσμών και των τεχνικών που μπορούν να υιοθετηθούν για τη μείωση των εκπομπών οσμών.

Επισκόπηση της ρύπανσης των οσμών

, μέτρηση της έρευνας
Μάθημα D-NOSES για τη ρύπανση των οσμών (MOOC για εκπαιδευτικούς)
Μάθημα D-NOSES για τη ρύπανση των οσμών (MOOC για εκπαιδευτικούς)

Το MOOC υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να εισαγάγουν το θέμα στο κοινό-στόχο τους, όχι μόνο μαθητές αλλά και μαθητές με την ευρύτερη έννοια, όπως δια βίου μαθητές, πολίτες κ.λπ. υγεία και οικονομική- και ρίχνει φως στους διάφορους πόρους και εργαλεία D-NOSES που μπορούν να υποστηρίξουν τους πολίτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το Μέρος II παρουσιάζει μια σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων (από προτεινόμενες ηλικιακές ομάδες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς.

Πρόσβαση στο MOOC

εκπαιδευτικών
Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών
Βιομηχανική εργαλειοθήκη

Αυτό το πακέτο εργαλείων βιομηχανικής καθοδήγησης απευθύνεται σε όλους τους βιομηχανικούς χώρους, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και ιδρύματα που οι δραστηριότητες ενδέχεται να εκπέμπουν οσμές. 

Ως ενδιαφερόμενος που εκπέμπει οσμή, ενδέχεται να διαθέτετε περιβαλλοντική κανονιστική άδεια στην οποία πρέπει να συμμορφώνεστε ή μπορεί απλώς να θέλετε να είστε υποδειγματικός γείτονας με τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις σας. 

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να προβλέψετε την επίδραση των οσμών που μπορεί να έχουν οι δραστηριότητές σας στους γείτονές σας. Αυτή η εργαλειοθήκη σας καθοδηγεί στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε ένα Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών (OMP), το οποίο θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τις περιβαλλοντικές σας ευθύνες και να αποτρέψετε τις συγκρούσεις που σχετίζονται με οσμές. 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών

βιομηχανία
Περίληψη και επισκόπηση των κανονισμών για τις οσμές παγκοσμίως
Περίληψη και επισκόπηση των κανονισμών για τις οσμές παγκοσμίως

Αυτό το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε το 2021 μετά από μια εργασία 4 ετών, εξετάζει και συνοψίζει τη νομοθεσία για τις οσμές σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική, καθώς και την Ωκεανία και την Ασία. Πολλές χώρες έχουν ενσωματώσει στη νομοθεσία τους κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται με τις οσμές. Ωστόσο, τείνει να είναι εξαιρετικά μεταβλητή μεταξύ χωρών, μεμονωμένων κρατών, επαρχιών, ακόμη και κομητειών και πόλεων.

Άρθρο χαρτί

, κανονιστική έρευνα
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Μείωση οσμών για ένα WWTP στην Αθήνα
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Μείωση οσμών για ένα WWTP στην Αθήνα

Οι συνεργάτες της D-NOSES παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με διαδικασίες μείωσης της οσμής για να εμπνεύσουν τις βιομηχανίες. Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει τις πρακτικές μείωσης της οσμής που εφαρμόστηκαν σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην Αθήνα, το οποίο είχε εκπέμψει οσμές που επηρεάζουν τις γύρω κοινότητες για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες

, , κανονισμοί μέτρησης της βιομηχανίας
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Σχεδιασμός WWTP στην Πορτογαλία
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Σχεδιασμός WWTP στην Πορτογαλία

Οι συνεργάτες της D-NOSES παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με διαδικασίες μείωσης της οσμής για να εμπνεύσουν τις βιομηχανίες. Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει το σχεδιασμό μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την ελαχιστοποίηση των οσμών στην Πορτογαλία.

Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες

, , κανονισμοί μέτρησης της βιομηχανίας
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: μελέτη περίπτωσης για το WWTP μιας διοίκησης.
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Μείωση οσμών για ένα ισπανικό WWTP

Οι συνεργάτες της D-NOSES παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με διαδικασίες μείωσης της οσμής για να εμπνεύσουν τις βιομηχανίες. Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει τις πρακτικές μείωσης των οσμών που εφαρμόζει η EPSAR (ο Δημόσιος Φορέας για την Αποχέτευση των Wasterwater στην Κοινότητα της Βαλένθια της Ισπανίας) για ένα από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων.

Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες

, , κανονισμοί μέτρησης της βιομηχανίας
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Μείωση οσμών για μια βιομηχανία τροφίμων WWTP
Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες: Μείωση οσμών σε μια βιομηχανία τροφίμων WWTP

Οι συνεργάτες της D-NOSES παρέχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με διαδικασίες μείωσης της οσμής για να εμπνεύσουν τις βιομηχανίες. Αυτή η μελέτη περίπτωσης εξετάζει τις πρακτικές μείωσης των οσμών που εφαρμόζει μια βιομηχανία τροφίμων για μια από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, μέσω της τροποποίησης της διαδικασίας επεξεργασίας ιλύος.

Βέλτιστες πρακτικές για βιομηχανίες

, , κανονισμοί μέτρησης της βιομηχανίας
Επισκόπηση των μεθόδων μέτρησης της οσμής: η OO ως ένα ενημερωτικό εργαλείο για προσεγγίσεις πολιτών που βασίζονται στην επιστήμη για τη διαχείριση των οσμών
Επισκόπηση των μεθόδων μέτρησης της οσμής: η OO ως ένα ενημερωτικό εργαλείο για προσεγγίσεις πολιτών που βασίζονται στην επιστήμη για τη διαχείριση των οσμών

Αυτό το άρθρο εισάγει το έργο D-NOSES, τη μεθοδολογία του και παρουσιάζει μια επισκόπηση των υφιστάμενων μεθόδων εκτίμησης των επιπτώσεων των οσμών που διατίθενται σήμερα για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ρύπανσης των οσμών.

Άρθρο χαρτί

έρευνα
Σύντομη Πολιτική D-Noses Greek GR
Σύντομη Πολιτική D-Noses Greek GR

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Βουλγαρική BG
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Βουλγαρική BG

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Σύντομη πολιτική D-Noses Πορτογαλικά PT
Σύντομη πολιτική D-Noses Πορτογαλικά PT

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
D-Noses 'Policy Brief French FR
D-Noses 'Policy Brief French FR

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Ισπανική SP
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Ισπανική SP

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Ιταλική πληροφορική
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Ιταλική πληροφορική

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πληγέντες πολίτες στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES.

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Γερμανικά DE
Σύντομη πολιτική D-Noses 'Γερμανικά DE

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ρύπανσης από τις οσμές μπορεί να δυσκολεύει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν πλήρως τα θέματα. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες εκπομπών και τους πολίτες που έχουν πληγεί στην κατανόηση των βασικών γεγονότων, η D-NOSES δημοσίευσε ένα ενημερωτικό έντυπο πολιτικής με τίτλο «Οσμή ρύπανσης - Μια αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία». Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη, τεσσάρων σελίδων εισαγωγή στα θέματα και να εξηγηθεί η πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES

Πολιτική Σύντομη

Πολιτικές
Estudio: Antecedentes para la regulación de olores en Χιλή
Estudio: Antecedentes para la regulación de olores en Chile (στα ισπανικά)

Αναφορά από την ECOTEC σχετικά με πρόταση κανονισμού για τις οσμές για τη Χιλή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των οσμών στη χώρα και εθνικών / διεθνών κανονισμών (στα ισπανικά).

Αναφορά

, κανονιστική έρευνα
Ιστοσελίδα Ministerio del Medio Ambiente (στα ισπανικά)
Ιστοσελίδα Ministerio del Medio Ambiente Chile (στα ισπανικά)

Ιστότοπος αφιερωμένος σε οσμές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Χιλής με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οσμές, τους κανονισμούς και τις μετρήσεις (στα Ισπανικά).

Ιστοσελίδα : www.example.gr

, , , , εκπαιδευτική πολιτική μέτρησης κανονισμών έρευνα
Ιστός Olores.org
Ιστοσελίδα Olores.org

Ο ιστότοπος που ασχολείται με τη διαχείριση οσμών, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, εξειδικευμένων εκδηλώσεων, τεχνικών και εταιρειών καταλόγου που ασχολούνται με τη διαχείριση περιβαλλοντικών οσμών (από τον Carlos Díaz).

Ιστοσελίδα : www.example.gr

, , , μέτρηση των πολιτικών έρευνα κανονισμών
Cs στην παρακολούθηση οσμών
Citizen Science στην παρακολούθηση των οσμών

Εισαγωγή της προσέγγισης που προτείνει η D-NOSES, η οποία ενσωματώνει την επιστήμη των πολιτών στην παρακολούθηση των οσμών (από το «Citizen Science για περιβαλλοντική παρακολούθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο«διαδικτυακό σεμινάριο με χαρτογράφηση για αλλαγή).

σύνδεση βίντεο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Ορισμός του Citizen Science
Ορισμός του Citizen Science

Σύντομο βίντεο που παρουσιάζει την έννοια της επιστήμης των πολιτών, τη σχέση της με τους SDG και τα διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής (από το 'Citizen Science για περιβαλλοντική παρακολούθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο«διαδικτυακό σεμινάριο με χαρτογράφηση για αλλαγή).

σύνδεση βίντεο

εκπαιδευτικών
Guía Básica de Gestión del Olor
Guía Básica de Gestión del Olor (στα ισπανικά)

Αυτός ο οδηγός περιέχει το κανονιστικό πλαίσιο οσμών για την Ισπανία, τη Χιλή, την Κολομβία και την Αργεντινή, καθώς και αξιολόγηση, διαχείριση και έλεγχο των οσμών.

Λήψη οδηγού διαχείρισης οσμών

, εκπαιδευτικούς κανονισμούς
Regulación de olores en Colombia y España (στα ισπανικά)
Regulación de olores en Colombia y España (στα ισπανικά)

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από AMIGO, εισάγει το κανονιστικό πλαίσιο για τις οσμές στην Ισπανία (Antonio Amo, LABAQUA) και στην Κολομβία (Jaime Cardona, GSA SAS).

σύνδεση βίντεο

κανονισμοί
Regulacion de olores Χιλή και Αργεντινή (στα ισπανικά)
Regulacion de olores Χιλή και Αργεντινή (στα ισπανικά)

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από AMIGO, εισάγει το κανονιστικό πλαίσιο για τις οσμές στη Χιλή (vlvaro Ulloa) και την Αργεντινή (Analía Escribano).

σύνδεση βίντεο

κανονισμοί
Παρουσιάστε το a la gestión y teoría del olor
Εισαγωγή της a la gestión y teoría del olor (στα ισπανικά)

Εισαγωγή στη θεωρία της οσμής και τη διαχείριση της οσμής (στα ισπανικά), ένα διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Cyntia izquierdo (olores.org) στις 8 Σεπτεμβρίου 2020

Σύνδεσμος βίντεο

εκπαιδευτικών
Μοντέλο δέσμευσης ενδιαφερομένων D-NOSES
Μοντέλο δέσμευσης ενδιαφερομένων D-NOSES

Αυτή η αφίσα περιγράφει την ιστορία πίσω από το μοντέλο δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών της D-NOSES και τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα στην περιοχή Forum της Βαρκελώνης.

Αφίσα

έρευνα
Πρότυπο ημερολογίου μυρωδιάς
Πρότυπο ημερολογίου μυρωδιάς

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για να καταγράψετε παρατηρήσεις οσμών

Ενημερώθηκε το πρότυπο ημερολογίου μυρωδιάς

μέτρησης
Μη Ειδική Χημική Ανάλυση
Μη Ειδική Χημική Ανάλυση

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί τον γενικό ρόλο της μη ειδικής χημικής ανάλυσης στη μέτρηση των οσμών. Με απλά λόγια, μετρά τη συγκέντρωση υδρογονανθράκων που υπάρχει σε ένα δείγμα αέρα.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
D-Noses Policy Σύντομη
Η πολιτική της D-Noses είναι σύντομη

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της οσμής που προκαλεί ρύπανση μπορεί να δυσχεράνει τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα αυτά. Για να υποστηρίξει τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων, τις βιομηχανίες που εκπέμπουν και τους πολίτες που πλήττονται από την κατανόηση των βασικών στοιχείων, η D-NOSES δημοσίευσε μια σύντομη ανακοίνωση με τίτλο "Η ρύπανση οσμών - Η αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία". Ο στόχος είναι να δοθεί στους αναγνώστες μια σύντομη εισαγωγή σε τέσσερα σελίδες στα θέματα και να εξηγήσει την πρακτική αξία της προτεινόμενης λύσης D-NOSES. Αυτό θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρύπανση από οσμές και να παράσχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε παραγωγικούς διαλόγους και αποτελεσματικές συν-δημιουργηθείσες λύσεις.

Πολιτική Σύντομη

, , εκπαιδευτικών πολιτικών
Επιστήμη των Πολιτών
Επιστήμη των Πολιτών

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιστήμη των πολιτών για τη μέτρηση των οσμών.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Δυναμική ολφακτομετρία
Δυναμική ολφακτομετρία

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί τη μέθοδο της δυναμικής ολφατομετρίας στη μέτρηση των οσμών. Με αυτή τη μέθοδο, συλλέγονται δείγματα οσμής αέριου στην πηγή της οσμής σε συγκεκριμένους σάκους.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Επιτόπια Επιθεώρηση
Επιτόπια Επιθεώρηση

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί τη μέθοδο επιτόπιου ελέγχου για τη μέτρηση οσμών. Σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, εκπαιδευμένοι άνθρωποι συμμετέχουν και καταγράφουν όταν μπορούν να ανιχνεύσουν οσμή ή όχι στο πεδίο και όχι στο εργαστήριο (όπως στη δυναμική ολφατομετρία).

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Ολφακτομετρία πεδίου
Ολφακτομετρία πεδίου

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί τη μέθοδο ολφατομετρίας πεδίου, όπου οι εκπαιδευμένοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μια αναπνευστική συσκευή η οποία αραιώνει τον εξωτερικό οζώδη αέρα με καθαρό αέρα. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο μετρούν έπειτα πόσες φορές χρειάζεται να αραιώνεται ο αχρωτός αέρας πριν να μην μπορεί πλέον να ανιχνευθεί από μια ανθρώπινη μύτη.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Αέρια Χρωματογραφία Ολφακτομετρία
Αέρια Χρωματογραφία Ολφακτομετρία

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί πώς η μέθοδος χρωματογραφίας αέρος χρωματογραφίας συνδυάζει τις αισθήσεις των εκπαιδευμένων πάνελ και της χρωματογραφίας αερίου τεχνολογίας για να καθορίσει τη συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χημικών ουσιών και συγκέντρωσης οσμών.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Όργανα παρακολούθησης οσμών
Όργανα παρακολούθησης οσμών

Αυτό το συνοπτικό φύλλο εξηγεί πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ηλεκτρονική μύτη για την οργανική παρακολούθηση των οσμών. Σε σύγκριση με την ανθρώπινη μύτη, τα οφέλη από την ηλεκτρονική μύτη είναι ότι μπορεί να παρακολουθεί οσμές συνεχώς στην πηγή ή την περιοχή της οσμής.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Χημική ανάλυση με εξειδίκευση
Χημική ανάλυση με εξειδίκευση

Το παρόν φύλλο σύνοψης έχει ως στόχο να εξηγήσει το ρόλο της χημικής ανάλυσης με τη συσσώρευση στη μέτρηση των οσμών. Η χημική ανάλυση με ειδικότητα είναι ένας τρόπος διαχωρισμού, ταυτοποίησης και μέτρησης των διαφορετικών ενώσεων που υπάρχουν σε ένα δείγμα οσμώδους αέρα.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Χημική ανάλυση για μεμονωμένα αέρια
Χημική Ανάλυση – Μεμονωμένοι Αέριοι Ρύποι

Το παρόν φύλλο σύνοψης έχει ως στόχο να εξηγεί το ρόλο της χημικής ανάλυσης στη μέτρηση των οσμών, με ιδιαίτερη αναφορά στα μεμονωμένα αέρια.

Συνοπτικό δελτίο

, εκπαιδευτικές μετρήσεις
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων για Σχολεία
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων για Σχολεία

Το εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών είναι σχεδιασμένο για σπουδαστές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (7 έως 11 ετών) και είναι χτισμένο γύρω από 6 ξεχωριστά διαδραστικά μαθήματα. Το εγχειρίδιο είναι οργανωμένο σε ίδιες δομημένες ενότητες που περιλαμβάνουν, για κάθε μάθημα: στόχους, μαθησιακά αποτελέσματα, διάρκεια, κατάλογο των εννοιών, υλικά που χρειάζονται, καθοδήγηση και πρακτικές διδασκαλίας. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει ένα τμήμα του προσαρτήματος με πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό.

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών

εκπαιδευτικών
Κριτήρια αντίκτυπου οσμής σε κανονισμούς της Νότιας Αμερικής
Κριτήρια αντίκτυπου οσμής σε κανονισμούς της Νότιας Αμερικής

Αυτό το άρθρο εξετάζει τα κριτήρια οσμής (OIC) που εφαρμόζονται σε δικαιοδοσίες σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το πλαίσιο οσμών σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Χιλή και η Κολομβία.

Άρθρο χαρτί

, , πολιτικές κανονισμούς έρευνα
Η οχληρία μυρίζει: πώς τα συμβούλια ασχολούνται με τις καταγγελίες
Η οχληρία μυρίζει: πώς τα συμβούλια ασχολούνται με τις καταγγελίες

Πώς αξιολογούν τα συμβούλια και αντιμετωπίζουν οσμές ενόχλησης από βιομηχανικές, εμπορικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπερσύνδεση ιστότοπου

, εκπαιδευτικές πολιτικές
Μια αναθεώρηση της εθνικής και διεθνούς πολιτικής οσμών, της τεχνολογίας μέτρησης οσμών και της δημόσιας διοίκησης
Μια αναθεώρηση της εθνικής και διεθνούς πολιτικής οσμών, της τεχνολογίας μέτρησης οσμών και της δημόσιας διοίκησης

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της πρακτικής στη ρύθμιση των οσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, εξετάζει τις κανονιστικές ανάγκες σε διαφορετικές περιοχές και παρουσιάζει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη Μινεσότα.

Αναφορά

, , πολιτικές κανονισμούς έρευνα
Είναι περιβαλλοντικές οσμές τοξικές;
Είναι περιβαλλοντικές οσμές τοξικές;

Αναφορά σχετικά με την τοξικότητα των οσμών από τον Οργανισμό Τοξικών Ουσμάτων και Νόσων.

Αναφορά

εκπαιδευτικών
Εργαλεία αξιολόγησης οσμών και εκπομπές οσμών σε βιομηχανικές διαδικασίες
Μέσα αξιολόγησης οσμών και εκπομπές οσμών σε βιομηχανικές διεργασίες

Αυτή η μελέτη παρουσιάζει εργαλεία αξιολόγησης οσμών και εκπομπές οσμών σε βιομηχανικές διεργασίες.

Άρθρο χαρτί

, μέτρηση της έρευνας
Οσφρητικός χαρακτηρισμός τυπικών οσμών ρύπων Μέρος Ι: Σχέση μεταξύ του ηφαιστειακού τόνου και της συγκέντρωσης οσμών
Οσφρητικός χαρακτηρισμός τυπικών οσμών ρύπων Μέρος Ι: Σχέση μεταξύ του ηφαιστειακού τόνου και της συγκέντρωσης οσμών

Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στις ιδιότητες των οσμών και διερευνά τη σχέση μεταξύ του ηδονικού τόνου και της συγκέντρωσης οσμών.

Άρθρο χαρτί

, εκπαιδευτική έρευνα
Ο αντίκτυπος των βιομηχανικών οσμών στην υποκειμενική ευημερία των Κοινοτήτων στο Κολοράντο
Ο αντίκτυπος των βιομηχανικών οσμών στην υποκειμενική ευημερία των Κοινοτήτων στο Κολοράντο

Αυτή η μελέτη αξιολογεί την επίδραση των οσμών από βιομηχανικές πηγές στην υποκειμενική ευημερία (SWB) των κατοίκων του Βόρειου Ντένβερ και σε τέσσερις παρόμοιες κοινότητες στο Κολοράντο για σύγκριση.

Άρθρο χαρτί

, εκπαιδευτική έρευνα
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας και η αξιολόγηση της οσμής σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκα προφίλ εκπομπής οσμών
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας και η αξιολόγηση της οσμής σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκα προφίλ εκπομπής οσμών

Το παρόν έγγραφο διερευνά μεθόδους για την αξιολόγηση της οσμητικής ρύπανσης σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από περίπλοκα προφίλ εκπομπών.

Άρθρο χαρτί

, μέτρηση της έρευνας
Κριτική αναθεώρηση των κανονισμών για τον έλεγχο των οσμών
Κριτική αναθεώρηση των κανονισμών για τον έλεγχο των οσμών

Κριτική αναθεώρηση των κανονισμών για τον έλεγχο των οσμών.

Κριτική αναθεώρηση των κανονισμών για τον έλεγχο των οσμών

, κανονιστική έρευνα
Ανάπτυξη κανονισμών ελέγχου οσμών: Κατευθυντήριες γραμμές και εκτιμήσεις
Ανάπτυξη κανονισμών ελέγχου οσμών: Κατευθυντήριες γραμμές και εκτιμήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και σκέψεις για την ανάπτυξη κανονισμών ελέγχου της οσμής.

Άρθρο χαρτί

κανονισμοί
Κανονισμός και μέτρηση της ρύπανσης οσμών στην Κίνα
Κανονισμός και μέτρηση της ρύπανσης οσμών στην Κίνα

Αυτό το έγγραφο εισάγει τη μέτρηση και τη διαχείριση της ρύπανσης από την οσμή στην Κίνα, η οποία μπορεί να χωριστεί σε εθνικό και τοπικό πρότυπο εκπομπών ρύπων οσμών. .

Άρθρο χαρτί

, , μέτρηση της έρευνας των κανονισμών
Μια ανασκόπηση των 20 χρόνων τυποποίησης της μέτρησης της συγκέντρωσης οσμών με δυναμική ολφραγματομετρία στην Ευρώπη
Μια ανασκόπηση των 20 χρόνων τυποποίησης της μέτρησης της συγκέντρωσης οσμών με δυναμική ολφραγματομετρία στην Ευρώπη

Αυτή η εργασία εξετάζει είκοσι χρόνια ανάπτυξης προτύπων για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οσμών στην Ευρώπη (1980 - 2000).

Άρθρο χαρτί

, μέτρηση της έρευνας
Μέτρηση της έντασης οσμής με ηλεκτρονικό ρύγχος
Μέτρηση της έντασης οσμής με ηλεκτρονικό ρύγχος

Το παρόν έγγραφο διερευνά τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικών ρινών (ENs) για τη μέτρηση της έντασης οσμής.

Άρθρο χαρτί

, μέτρηση της έρευνας
Κοινοτική αντίληψη για τη ρύπανση οσμών από την υγειονομική ταφή
Κοινοτική αντίληψη για τη ρύπανση οσμών από την υγειονομική ταφή

Το παρόν έγγραφο διερευνά τις αντιλήψεις της κοινότητας σχετικά με τη ρύπανση οσμών από έναν χώρο υγειονομικής ταφής στη Μαλαισία.

Άρθρο χαρτί

, εκπαιδευτική έρευνα
Ρύπανση της ατμόσφαιρας και οσμή σε κοινότητες Κονσέρβες Βιομηχανικής Χοιροτροφίας
Ρύπανση της ατμόσφαιρας και οσμή σε κοινότητες Κονσέρβες Βιομηχανικής Χοιροτροφίας

Αυτό το άρθρο μελετά την επίδραση των επεισοδίων οσμής των χοίρων που ανέφεραν οι γείτονες στη Βόρεια Καρολίνα στις καθημερινές δραστηριότητες.

Άρθρο χαρτί

, εκπαιδευτική έρευνα
Ρύπανση οσμών στο περιβάλλον και τη συσκευή ανίχνευσης
Ρύπανση οσμών στο περιβάλλον και τη συσκευή ανίχνευσης

Το παρόν έγγραφο εξετάζει τις ιδιότητες, τις πηγές και τη διασπορά της ρύπανσης από οσμές και εξετάζει τα όργανα παρακολούθησης της οσμής, τους κανονισμούς για τις εκπομπές οσμών και τις τεχνολογίες ελέγχου οσμών.

Άρθρο χαρτί

, , , εκπαιδευτική έρευνα για τις μετρήσεις
Οσμές ζώων: επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία
Οσμές ζώων: επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξετάσει τις πιθανές επιδράσεις των οσπρίων στη υγεία και την ευημερία των γειτόνων.

Άρθρο χαρτί

, εκπαιδευτική έρευνα
Οδηγίες για τις Κοινότητες
Οδηγίες για τις Κοινότητες

Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις κοινότητες που επηρεάζονται από θέματα οσμής να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης.

Καθοδήγηση για τις κοινότητες

εκπαιδευτικών
Οδηγός χρήσης OdourCollect
Οδηγός χρήσης OdourCollect

Ένας απλός οδηγός για να δείξει πώς να εγκαταστήσετε μια εκκίνηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή OdourCollect.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

μέτρησης
DNOSES Policy Brief στα ιταλικά
DNOSES Policy Brief στα ιταλικά

L'inquinamento olfattivo è strettamente correlato alle problematiche ambientali e sanitarie, pertanto, requita di una regolamentazione più rigorosa στην Ευρώπη. Il coinvolgimento dei cittadini nei processi di Controllo e gestione degli odori è vantaggioso per tutte le part interessate, in quanto promuove l'educazione sciencea, migliora le relazioni e aumenta la fiducia nelle autorità pubbliche

DNOSES Policy Brief στα ιταλικά

Πολιτικές
Χάρτης που απεικονίζει μια επιτόπια επιθεώρηση και μοντέλο διασποράς για την εκτίμηση της οσμής
Συνδυασμός επιτόπιων επιθεωρήσεων και μοντέλων διασποράς για την εκτίμηση των εκπομπών οσμών από έναν ιταπό χώρο υγειονομικής ταφής

Στην περίπτωση των χώρους υγειονομικής ταφής, ο προσδιορισμός των εκπομπών οσμής είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καθιερωθεί γενικά αποδεκτή μέθοδος μέτρησης εκπομπών οσμών για τη δειγματοληψία και την εκτίμηση των εκπομπών από επιφάνειες υγειονομικής ταφής. Εκτός αυτού, η εκτίμηση των επιπτώσεων οσμής δεν εξαρτάται από την εξάρτηση τέτοιων εκπομπών από ορισμένες κρίσιμες περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως η ταχύτητα του ανέμου, ακόμη. Σε αυτή τη μελέτη, μοντέλο διασποράς οσμών και φτερό οι επιθεωρήσεις από τους ανθρώπινους αξιολογητές συνδυάστηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν οι εκπομπές οσμών από έναν χώρο υγειονομικής ταφής στη νότια Ιταλία.

Άρθρο χαρτί

, μέτρηση της έρευνας
Μια ανασκόπηση των κριτηρίων αντίκτυπου οσμής σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο
Μια ανασκόπηση των κριτηρίων αντίκτυπου οσμής σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο

Η έκθεση σε περιβαλλοντικές οσμές μπορεί να οδηγήσει σε ενόχληση, επιπτώσεις στην υγεία και υποτίμηση των αξιών των ακινήτων. Ως εκ τούτου, πολλές δικαιοδοσίες ταξινομούν την οσμή ως ατμοσφαιρικό ρύπο και ρυθμίζουν τις εκπομπές ή / και τις επιπτώσεις από δραστηριότητες δημιουργίας οσμών σε εθνικό, πολιτειακό ή δημοτικό επίπεδο. Σε αυτό το έργο, παρουσιάζεται μια κριτική ανασκόπηση των κανονισμών οσμής σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες 28 χωρών.

Άρθρο χαρτί

, , μέτρηση της έρευνας των κανονισμών
Αξιολόγηση της ενόχλησης οσμής με ερωτηματολόγια με χρήση του VDI 3883
Αξιολόγηση της ενόχλησης οσμής με τα ερωτηματολόγια

Ο Gerhard Schleenstein παρουσιάζει αυτό το εισαγωγικό μάθημα για τη βασική εκπαίδευση σχετικά με τη ρύπανση οσμών χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια για να αξιολογήσει το επίπεδο ενόχλησης οσμής στη Χιλή

Σύνδεσμος βίντεο

μέτρησης
Ρύθμιση οσμής και οσμής σε όλο τον κόσμο
Ρύθμιση οσμής και οσμής σε όλο τον κόσμο

Ο Carlos Diaz παρουσιάζει αυτό το εισαγωγικό μάθημα για τη βασική εκπαίδευση για τη ρύπανση οσμών

σύνδεση βίντεο

, εκπαιδευτικούς κανονισμούς
Μάθημα D-NOSES για τη ρύπανση των οσμών (MOOC για το ευρύ κοινό)
Μάθημα D-NOSES για τη ρύπανση των οσμών (MOOC για το ευρύ κοινό)

Αυτό το MOOC προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, τις γνώσεις και τις ορθές πρακτικές σχετικά με το θέμα της ρύπανσης από οσμές και συμβάλλει στην υποστήριξη της εμπλοκής των πολιτών στις διαδικασίες παρακολούθησης της οσμής. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις αιτίες της ρύπανσης από οσμές και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις ζωές, εξετάζοντας ταυτόχρονα μερικές από τις βασικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές / υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της οσμητικής ρύπανσης.

Πρόσβαση στο MOOC

εκπαιδευτικών
Σύντομη πολιτική DNOSES
Σύντομη πολιτική DNOSES

Η ρύπανση από οσμές συνδέεται με ζητήματα περιβάλλοντος και υγείας και επομένως πρέπει να ρυθμιστεί αυστηρότερα στην Ευρώπη.
Η ένταξη των πολιτών στις διαδικασίες ρύθμισης και διαχείρισης οσμών είναι επωφελής για όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς προάγει την επιστημονική εκπαίδευση, βελτιώνει τις σχέσεις και αυξάνει την εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές.

Σύντομη πολιτική DNOSES

Πολιτικές
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES