Ρύπανση οσμών στις βασιλικές αποβάθρες, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνοψη

Η περιοχή Βασιλικές Αποβάθρες (Royal Docks) στο Λονδίνο είναι γνωστή από καιρό για τις οσμές της, με την ενδιαφέρουσα ιστορία της που αναφέρθηκε εδώ. Ωστόσο, μαζί με μεγάλο μέρος του ανατολικού Λονδίνου, η περιοχή αναβαθμίζεται και φέρνει νέους κατοίκους και επιχειρήσεις στην περιοχή που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι και αποδέχονται τη φήμη της. Επιπλέον, ορισμένες από τις οσμές είναι ανησυχητικές από υγειονομική άποψη και συνδέονται ενδεχομένως με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η κατάσταση

Στο Royal Docks έχει εντοπιστεί μια σειρά δραστηριοτήτων που εκπέμπουν οσμές. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν καπνοί που προέρχονται από την υψηλή κυκλοφορία και το αεροδρόμιο της πόλης και μυρωδιές που προέρχονται από το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και το κέντρο ανακύκλωσης. Τα ζητήματα οσμής φαίνεται να είναι κατά διαστήματα και επηρεάζουν τις γύρω γειτονιές διαφορετικά.

D-Noses ρόλος και στόχοι

Η εταιρεία Mapping for Change συνεργάζεται με την τοπική κοινότητα, τις τοπικές βιομηχανίες και την τοπική αρχή για να κατανοήσει καλύτερα τις ενοχλητικές οσμές γύρω από τις Βασιλικές Αποβάθρες. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία D-Noses, στοχεύουμε στην επαγρύπνηση και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για να καθορίσουμε πότε και πώς αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές οσμές οι ντόπιοι. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στις διάφορες βιομηχανίες προκειμένου να ενημερωθούν οι μελλοντικές πρακτικές.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

Αφού πραγματοποιήσαμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο στο οποίο η συμμετοχή αποδείχθηκε πολύ χαμηλή - παρόλο που οι κάτοικοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για αυτό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα οσμής στην περιοχή δεν ήταν αρκετά διαδεδομένα ώστε οι άνθρωποι να είναι πρόθυμοι να λάβουν συλλογική δράση. Αποφασίσαμε να τερματίσουμε τον πιλότο τον Οκτώβριο του 2020.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES